ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

6/12/09

က်ေနာ့္အေပၚမွာလူလည္လုပ္ဖုိ႔ဘယ္ေတာ့မွ မႀကိဳးစားပါနဲ႔....

က်ေနာ့္အေပၚမွာလူလည္လုပ္ဖုိ႔ဘယ္ေတာ့မွ မႀကိဳးစားပါနဲ႔....။

က်ေနာ္ ကုိယ့္အလုပ္ကုိယ္လုပ္ေနတယ္။ လူ႔ေဘာင္သစ္က ထြက္လုိ႔၊ ဟုိလူ႔ကုိ ေ၀ဖန္၊ ဒီလူ႔ကုိေ၀ဖန္၊ ဘေလာ့ဂ္ မွာ တင္ေရး။ ဒါ့ေၾကာင့္...ခင္ဗ်ားတုိ႔ က်ေနာ့္ဆီက ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းအေတြဆီကေနလာတဲ့ အခ်က္ အလက္ ရဖုိ႔ဘယ္ေတာ့မွ မႀကိဳးစားပါနဲ႔..။ က်ေနာ့္ခံစားခ်က္နဲ႔က်ေနာ္လုပ္ေနတာျဖစ္တယ္။

ခင္ဗ်ားတုိ႔ စစ္အစုိးရကုိ..-င္-ုိး-င္ခံေပါင္းဖုိ႔လဲ စိတ္ကူးမရွိဘူး။ က်ေနာ့္အလုပ္ရွိတယ္။ က်ေနာ့္ ပညာရွိတယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ ကုိယ့္သိကၡာ ကိုယ္မခ်ဘူး။ ဒါကုိ ခင္ဗ်ားနားမလည္ဘူးဆုိရင္...ခင္ဗ်ားညံ့တယ္လုိမွတ္ပါ။

စစ္အစုိးရလူပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားပဲျဖစ္ျဖစ္..ဗမာဆုိရင္ က်ေနာ္တေလးတစားဆက္ဆံတယ္။ ဒါကုိ ဘယ္ေတာ့မွ အခြင့္ေကာင္းမယူပါနဲ႔..။ က်ေနာ္ ဘယ္သူဘာျဖစ္လဲဆုိတာ မေျပာခ်င္ေသးဘူး။ ဘယ္သူကုိမွလဲ ေစာက္ဂရုမစုိက္ဘူး။ ကိုယ့္ထမင္း ကုိယ္စားေနတာျဖစ္တယ္။ ကုိယ္လုပ္တာမွန္ရင္ ဆက္လုပ္အုံးမယ္ လုိ႔ယူဆတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္က်ေနာ့္ကုိ စား,ဖုိ႔ဘယ္ေတာ့မွ မႀကိဳးစားပါနဲ႔...ဒါပဲ..။

No comments:


View My Stats