ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

6/15/09

“စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဖ်က္သိမ္းေရး ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား မဟာဗ်ဴဟာညီလာခံ” တက္ေရာက္ရန္ဖိတ္ၾကားျခင္း။ဒီညီလာခံကုိ တစ္ကမၻာလုံးမွာရွိတဲ့ ဒီမုိကေရစီေရး ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူမ်ားအားလုံး အင္တာနက္ ကေနတုိက္ရုိက္ တက္ ႏုိင္တယ္လုိ႔သိရတယ္။ တက္ျဖစ္ေအာင္တက္ပါ။ ဒီညီလာခံမွာ ေရွးရုိးစြဲေတာင္းဆုိခ်က္ေတြကုိ မလုပ္ဘဲ ျပတ္ျပတ္သားသား စစ္အစုိးရကုိ စိန္ေခၚလိမ့္မယ္။

ညီလာခံရဲ ့ Agenda ထဲမွာ ၾကားျဖတ္အစုိးရကုိ ဖြဲ႔ဖုိ႔ ဆုိတာလည္းပါတယ္။ က်ေနာ့္ေတာ့အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံ တယ္။ ၾကားျဖတ္အစုိးရ ဖြဲ႔လုိက္ျခင္းအားျဖင့္ စစ္အစုိးရ အရႈိက္ကုိ တည့္တည့္ထိသြားတာနဲ႔အတူတူပဲ။

ၾကားျဖတ္အစုိးရထဲမွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔ ေတြကလူေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြ၊ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊လူထုေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အဘဦး၀င္းတင္၊ တပ္မေတာ္က ၾကားျဖတ္ အစုိးရ ေထာက္ခံတဲ့သူေတြပါလိမ့္မယ္။

ခင္ဗ်ားရဲ ႔ အုိင္ဒီယာ၊နဲ႔စိတ္ပုိင္း ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အားေပးမႈ႔ေတြကို ဒီညီလာခံမွာသုံးပါ။ ေထာက္ခံပါ။ ေရွးရုိးစြဲ ႏုိင္ငံေရးကေန ေဖာက္ထြက္ၿပီး ဒီညီလာခံကိုလာတက္ပါ။

No comments:


View My Stats