ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

6/30/09

ကုိေအာင္မုိးေဇာ္၊ ကုိသံခဲ၊ ကုိမုိးသီး၊ ကုိႏုိင္ေအာင္

ကုိေအာင္မုိးေဇာ္၊ ကုိသံခဲ၊ ကုိမုိးသီး၊ ကုိႏုိင္ေအာင္

တစ္ေယာက္အေၾကာင္းတစ္ေယာက္သိပါတယ္။ ၈၈-ကတည္းက စၿပီးအခုထိတုိက္ပြဲ၀င္လာတာကုိ ၈၈- ေက်ာင္းသားမဟုတ္တဲ့က်ေနာ္အသိအမွတ္ျပဳတယ္။ ေလးစားတယ္။ ၈၈-ကရဲေဘာ္ႀကီးေတြမွ မလုပ္ခဲ့ရင္ က်ေနာ္လည္းဒီတုိက္ပြဲထဲပါဖုိ႔ဆုိတာ လုံး၀မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ အခုေတာ့ ေျပာခ်င္တာေျပာပါရေစ။

ခင္ဗ်ားတုိ႔အခုသြားေနတဲ့လမ္းကုိ ျပင္ေပးပါ။ အားလုံးေပါင္းၿပီး တစုတစည္းထဲျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးပါ။ ေအဘီ၊ လူ႔ေဘာင္သစ္၊ အန္ဒီဒီ၊ အက္ဖ္ဘီအက္ဖ္ ဆုိတဲ့ နာမည္ေတြကြဲတာ ကုိမေတြ႔ခ်င္ေတာ့ဘူး။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ေလးေယာက္ေပါင္းၿပီး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးလုပ္ၿပီး၊ ျပည္တြင္းျပည္ပရဲေဘာ္ေတြကုိ တစည္းတစည္းထဲ လုပ္ေပးပါ။ ခင္ဗ်ားတုိ႔အေရွ ႔ကလုပ္ရင္ အေနာက္ကလုိက္မဲ့လူေတြ တပုံႀကီးရွိတယ္။ ပရုိပုိဆယ္ေတြကုိ ခဏေဘးဖယ္ထားပါ။ ခင္ဗ်ားတုိ႔အဲဒါကုိမွ မလုပ္ႏုိင္ရင္ ေခါင္းေဆာင္မလုပ္ၾကနဲ႔။ တရား၀င္အားလုံးကုိအသိေပး ႏုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ။ တကယ္လုိ႔မလုပ္ခ်င္ရင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းရဲ ႔ေခါင္းေဆာင္မလုပ္ပဲ တတိယ ႏုိင္ငံတခုခုမွာ စက္ရုံအလုပ္သမားအျဖစ္လာလုပ္ၾကပါ။

No comments:


View My Stats