ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

7/4/09

လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီ စီစီ၀င္အားလုံးႏွင့္ ပါတီ၀င္အားလုံး-


လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီ စီစီ၀င္အားလုံးႏွင့္ ပါတီ၀င္အားလုံး-

အခုအေျခအေနအရ ပါတီဌာနခ်ဳပ္ကေန က်ေနာ္တို႔ကုိလွမ္းၿပီး ဂါရ၀ ျပဳေနၿပီ။ က်ေနာ္လုိခ်င္တာက အႀကံေပးတာ ထက္ မိမိကုိယ္တုိင္ လုပ္ကုိင္တာကုိျမင္ခ်င္တယ္။ အခုစာက ဌာနခ်ဳပ္ကလည္းမျပတ္သားဘူး။ အႀကံေပးတာ ကုိေတာင္းခံတာထက္စာရင္ အမိန္႔ေပးတာကုိလုိခ်င္တယ္။ ဌာနခ်ဳပ္ကုိယ္တုိင္အားနည္းရင္ ဌာနခ်ဳပ္ခဏနားပါ။ လူလဲပါ။ ကုိခင္ေမာင္တင့္မေကာင္းဘူးဆုိရင္ ေကာင္းတဲ့သူနဲ႔အစားထုိးပါ။ အထူးအစည္းအေ၀းမလုိခ်င္ဘူး။ ညီလာခံပဲ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ မရုိးမသားမႀကံစည္ပါနဲ႔။ တကမၻာလုံး မွာလူ႔ေဘာင္သစ္ေတြအမ်ားႀကီးဆုိတာ သတိထားပါ။

No comments:


View My Stats