ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

6/19/09

၆၄ နဲ ႔ ၄၆

ဒီႏွစ္မွာ ေဒၚစုအာဏာလုံး၀ ရလိမ့္မယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ေဒၚစု အသက္ ဒီႏွစ္ဆုိရင္ ၆၄-ႏွစ္ျပည့္ၿပီ။ ေျခာက္နဲ႔ ေလးကုိေပါင္းေတာ့ ၁၀ ရတယ္။ တစ္နဲ႔သုညနဲ႔ေပါင္းေတာ့ ၁-ရတယ္။

ေဒၚစုႏုိင္ငံေရးထဲစ၀င္တာဟာ ၄၆- ႏွစ္မွာပါ။ ေလးနဲ႔ေျခာက္ေပါင္းေတာ့ ၁၀။ တစ္နဲ႔ သုညေပါင္းေတာ့ ၁-ရတယ္။ အဲဒိႏွစ္ခုသြားတူေနတယ္။

ဒီႏွစ္မွာ ေဒၚစုအမႈ႔ အႀကီးဆုံးျဖစ္ေအာင္ စစ္အစုိးရဖန္းတီးေနတယ္။ အဆုိးၿပီးရင္အေကာင္းလာမယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ ဆုိးတာႀကီးပဲမရွိဘူး။ ေကာင္းတာခ်ည္းလဲမရွိဘူး။

အခုေျပာတဲ့ဟာေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံက ေတာရေက်ာင္းမွာ တစ္ပါးတည္း သတင္းသုံးတဲ့ ဘုန္းႀကီးေျပာတာ ျဖစ္တယ္။ သူ႔နာမည္နဲ႔ေနရပ္ကုိ သူ႔ဆႏၵ အရ ဒီမွာေရးလုိ႔မျဖစ္ဘူး။ ေမြးေန႔ လြန္တာနဲ႔ အေကာင္းဘက္ကုိ သြားၿပီး လုိ႔ ဆက္ေျပာတယ္။

တကယ္လုိ႔ ဘုန္းႀကီးေျပာတာဟုတ္ မဟုတ္သိခ်င္ရင္ ေစာင့္သာၾကည့္ ေပေတာ့။


No comments:


View My Stats