ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

6/18/09

ငါလုိးမ NCGUB

ေပၚတင္ဆဲတယ္။ မႀကိဳက္ရင္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ထပ္ဆဲ။ ေစာက္ရွက္မရွိတဲ့ဟာေတြ။ လီးပဲ။ ကိုယ္လုပ္ေနတာ အမွီးမွန္းေခါင္းမွန္းမသိ။ ဒါ...ေနာက္ဆုံးပဲ။
0430429667

No comments:


View My Stats