ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

12/22/09

ယခုေခတ္ယူဂ်ီသမားသည္၊ ယူဖုိ႔အတြက္ဂ်ီက်မည္၊ ဂ်ီက်ၿပီးထပ္ယူမည္

ယူဂ်ီနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး…။

ဗုိက္ႀကီးပူအဖြဲ႔(ဗကပ) အဖြဲ ႔ကစသည္။

၂၀၀၉-ခုႏွစ္ IT ယူဂ်ီသမားျဖစ္ေရးအထိ လက္တြဲေခၚေပးတဲ့ အဖြဲ႔ဆုိလည္းမမွား။ ဟုိတုန္းကေတာ့ မသိဘူး။ စိတ္လည္းမ၀င္စားဘူး။ ယူဂ်ီဆုိတာဘာလဲ။ ေျမေအာက္ဆုိတာဘာလဲ။ တခုပဲအေတြးထဲမွာရွိတယ္။ ေျမေအာက္ဆုိတာ မေကာင္းတဲ့ လူေတြလုပ္တဲ့အလုပ္ဆိုတာ။ နအဖ လက္ေအာက္မွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ဘ၀။

ယူဂ်ီသမားေတြနဲ႔စကားေျပာျဖစ္ေတာ့ တခ်ဳိ ႔သတိထားမိတယ္..။

“သူတုိ႔ပုိက္ဆံဘယ္ေလာက္ေပးလဲခင္ဗ်” လုိ႔ ေမးမိတယ္။

NLD ျပည္တြင္းက ယူဂ်ီသမားေျပာတာက-
“ေငြေတာ့ ေတာင္းသေလာက္ေပးတယ္”

“ဘာေတြလုပ္ရလဲဗ်ာ” လုိ႔ထပ္ၿပီးစပ္စုတယ္။

“သူတုိ႔(နယ္စပ္) ခုိင္းတာေပါ့ဗ်ာ..ဟုိလူနဲ႔သြားေတာ့..ဒီလူနဲ႔သြားေတြ ့။ ၿပီးရင္ နယ္စပ္ျပန္ သတင္း ပုိ႔…အီး ေမးပုိ႔ေပါ့တဲ့..ဂ်ီေတာ့နဲ႔ပိုမိုက္တယ္”

“ဒါနဲ႔..ခင္ဗ်ား ျပည္တြင္းမိသားစုထမင္းစားဖုိ႔ ဘာအလုပ္လုပ္လဲဗ်…” လုိ႔ ထပ္ပီး စုံစမ္းေတာ့…

“ယူဂ်ီလုပ္စားတယ္ေလဗ်ာ..ဒါက အလုပ္လုပ္စားထားတာထက္ပုိကိုက္တယ္”

ဟုိက္ရွာပါး...သူေျပာမွ ပုိရွင္းတယ္...။ ေကာင္းပါ့ဗ်ာ..။

သူက ယူဂ်ီလုပ္စားတယ္။ နယ္စပ္က တခ်ဳိ ႔ကလည္း ယူဂ်ီလုပ္စားတယ္..။ ယူဂ်ီကုိ ယူသုံးလုိသေဘာထားတယ္။ ဒါမွ နယ္စပ္လည္း ဗကပ(ဗိုက္ႀကီးပူ) ျဖစ္တာေပါ့။

ဂ်ပန္ေခတ္ယူဂ်ီက ေဒၚလာမစားဘူး။ ၂၀၀၉-ခုႏွစ္ ဂ်ီေတာ့ယူဂ်ီက ေဒၚလာနဲ႔ အသက္ေမြးတယ္။

အင္း…ေကာင္းေလစြ..ငါလည္း…ဂ်ီေတာ့ယူဂ်ီျဖစ္ခ်င္လုိက္တာ…။

1 comment:

Kyaw Soe said...

ေအး---လုပ္စားေတြကြ
ငါတို႔ေခတ္ ၈၈ နဲ႔ ၉၄ မတိုင္ခင္က အဲ့ဒီလိုမဟုတ္ဘူး


View My Stats