ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

12/23/09

မေလးရွားရွိ ျမန္မာသံရုံးကုိ တခါတေခါက္..


မေလးရွားရွိသံေတြကာထားေသာ ျမန္မာသံရုံး၀င္းထဲကုိ အလည္တစ္ေခါက္ေရာက္ပါတယ္...။ ယခုျမင္ေတြ႔ေနရတဲ့ ေနရာကေတာ့ ဗီဇာဌာနျဖစ္ပါတယ္။ ဗီဇာေလွ်ာက္ရင္ အိမ္သာလုိေနရာမ်ဳိးမွာ ေလွ်ာက္ရေတာ့ ေတာ္ေတာ္တုိး တက္ပါတယ္။ တျခားသံရုံးေတြလုိ လုံၿခဳံေရးေတြအဆင့္ဆင့္ေက်ာ္ျဖတ္ရတာမ်ဳိးမရွိပါဘူး။

သံရုံး၀င္းထဲက ေကာ္ဖီဆုိင္မွာ ထုိင္ေနတုံးလက္ယားထားတာကုိ ရႈ ႔စားေတာ္မႈပါ။

No comments:


View My Stats