ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

1/31/10

2010 CV

အမည္ ေသာင္းဒင္
ေမြးသကၠရာဇ္ ၁၀၊ ၁၂၊ ၁၉၉၀
ေနရပ္လိပ္စာ က-ရပ္ကြက္ (၁) ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ ႔နယ္၊ ရန္ကုန္
ဆက္သြယ္ရန္ တဆင့္၊ ဦးေက်ာ္ဇက္ ဖုန္း ၀၁၆၅၄၃၈၇
အီးေမး မရွိ
အိမ္ေထာင္ ရွိ၊ ခေလး ေလးေယာက္

လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံ

 ၂၀၀၉- ပုဇြန္ေတာင္ လမ္းထိပ္တြင္ ကူလီထမ္း၊ အားရင္အားသလုိ က်ပန္းလုပ္၊
 ၂၀၀၈- ဆိုက္ကားနင္း ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမဳိ ႔နယ္
 ၂၀၀၇- ရက္ကြက္ မီးကင္းလုံၿခဳံေရး
 ၂၀၀၆- လကၻရည္ဆုိင္စာပြဲထုိး (ၿမိဳ ႔မ လက္ဘရည္ဆုိင္)
 ၂၀၀၅- စားေသာက္ဆုိင္ပန္ကန္ေဆး
 ၂၀၀၄- ေျခာက္တန္းေက်ာင္းသား

ပညာအရည္အခ်င္း

 ၂၀၀၄- ေျခာက္တန္းသုံးခါက်

၀ါသနာ

 မယ္မယ္ရရမရွိ

ရည္ညႊန္းခ်က္


ကုိေက်ာ္ဒင္ (ပုိင္ရွင္)
ၿမိဳ ႔မ လက္ဘရည္ဆုိင္
ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ ႔နယ္
ဖုန္း ၀၁ ၆၇၅၃၄၂ ေဒၚပုမ (ခ်မ္းသာ ေခါက္ဆြဲဆုိင္)
ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ ႔နယ္
ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔
ဖုန္း ၀၁ ၆၅၄၂၁၁


www.phonekyaw.blogspot.com

No comments:


View My Stats