ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

1/31/10

လူ႔ေဘာင္ခ်စ္ဆုိတာ

လူ႔ေဘာင္ခ်စ္ဆုိတာ ဘာလဲ။ လူ႔ေဘာင္သစ္မွာ ပါ၀င္ပက္သက္တဲ့လူတုိင္းကုိ ခ်စ္တဲ့လူဟာ လူ႔ေဘာင္ခ်စ္ပဲ။

ကုိမုိးသီးကုိခ်စ္တယ္။
ကုိသက္ထြန္းကုိခ်စ္တယ္
ကုိမင္းေဇယ်ကုိခ်စ္တယ္။
ကုိဂ်င္မီကိုခ်စ္တယ္။
ကုိျမင့္ေဇာ္ ကုိခ်စ္တယ္။
ကုိေအာင္မုိးေဇာ္ကုိခ်စ္တယ္။
ကုိေဇာ္ႏုိင္ဦးကိုခ်စ္တယ္။
ကုိခင္ေမာင္တင့္ကုိခ်စ္တယ္။

ခ်စ္စရာေတြအမ်ားႀကီး။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆုိတာ့။ သူတုိ႔ေတြဟာ ကယ္တင္ရွင္ေတြျဖစ္တယ္။ ငတ္ေနတဲ့တုိင္းျပည္ကုိကယ္တင္ခ်င္တဲ့လူေတြျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္သူတုိ႔ကုိ ခ်စ္တယ္။

သူတုိ႔ဟာ လူ႔ေဘာင္ခ်စ္ေတြျဖစ္တယ္။ အတုခုိးၾကပါ။

တခါတေလ မွားတဲ့အခါ ခြင့္လြတ္ၾကပါ။

No comments:


View My Stats