ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

2/2/10

အသံဖုိင္

ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတစ္ဦးနဲ႔ ရဲေဘာ္ႀကီးတစ္ဦး တယ္လီဖုန္းေပၚကေန ပါတီကိစၥစကားမ်ားေဆြးေႏြးေနတုံး အသံဖမ္းထားတာရွိတယ္။ ခုိးၿပီးအသံဖမ္းထားတာဆုိေတာ့ တင္သင့္မတင္သင့္ စဥ္စားေနပါတယ္။ အႀကံေပးၾကပါအုံး။

2 comments:

Anonymous said...

let all myanmar know

Anonymous said...

ပြင့္လင္းျမင္သာတာ ေကာင္းတာေပါ့။


View My Stats