ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

1/15/10

ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွ သူငယ္ခ်င္းမ်ားသုိ႔


ေမာ္စကုိက ကမၻာ့အဆင့္မီနည္းပညာတကၠသုိလ္မွာ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြရွိေနပါတယ္

ဒီေက်ာင္းကဘြဲ႔ရတဲ့ ပညာတက္လူငယ္ေတြ ၾသစေတ်းႏုိင္ငံမွာ တပုံႀကီးရွိတယ္။ Skilled Person အျဖစ္အလုပ္လုပ္ေနၾကတယ္။ ဒီတကၠသုိလ္ႀကီးဟာ ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ အထင္ကရတကၠသုိလ္ႀကီးတခုျဖစ္သလုိ၊ သမုိင္း၀င္လည္းျဖစ္တယ္။

အဲဒိက ဘြဲ႔ရတာနဲ႔ ၾသစေတ်းလ်ႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ Company ေတြမွာ၊ အစုိးရဌာနေတြမွာ အလုပ္ရဖုိ႔အရမ္းလြယ္တယ္။ လစာအနည္းဆုံး တစ္ရက္ ေဒၚလာ ၂၅၀ အခြန္မပါ ရတယ္။ ဒီလုိအခြင့္အလမ္းမ်ဳိးကုိ ခင္ဗ်ားတုိ႔ယူသင့္တယ္။ ျမန္မာအစုိးရကေပးတဲ့လစာကေတာ့ ျမန္မာေငြ ႏွစ္သိန္းေတာ့ ရႏုိင္တယ္။ ရာထူးကေတာ့ အရာရွိလုိ႔ေတာ့ ေခၚမွာေပါ့။ မိသားစုအတြက္ေတာင္ မေလာက္ငွတဲ့ ႏွစ္သိန္းကုိ ယူမလား။ တႏွစ္ကုိ ျမန္မာေငြ သိန္း ၇၀၀ ယူမလား။ ႀကိဳက္တဲ့လမ္းေရြးပါ။

က်ေနာ္လည္း တုိင္းျပည္ကုိခ်စ္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္မွာ လူငယ္ပညာတက္ေတြအတြက္ အခြင့္အလမ္းမရွိေတာ့ ျပည္ပမွာ အလုပ္လုပ္တာပုိကုိက္တယ္။ Skilled Person ေလွ်ာက္တာကုိအေသးစိတ္သိခ်င္ရင္ ဒီကုိသြားပါ။

Department of Immigration & Citizenship


www.immi.gov.au

No comments:


View My Stats