ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

1/15/10

တုိးခ်ဲ ႔CEC မ်ားသည္ Aged Care Workers ေတြမ်ားလား?????

CEC အဖြဲ႔၀င္သစ္မ်ားမွာ ေဒါက္တာ သန္းၿငိမ္း၊ ဦးအုန္းႀကိဳင္၊ ဦး၀င္းျမင့္၊ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္၊ ေဒါက္တာ၀င္းႏိုင္၊ ဦးဉာဏ္၀င္း၊ ဦးဟံသာျမင့္၊ ဦးသိန္းညြန္႔၊ ေဒါက္တာေမ၀င္းျမင့္ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွ ေရြးခ်ယ္ခံ အမတ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

တုိးခ်ဲ ႔CEC မ်ားသည္ Aged Care Workers ေတြမ်ားလား?????

နယ္စပ္အေျခစုိက္လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီလုိ NLD လည္း လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအေျခအေနအရ ဗဟုိကေနေရြးခ်ယ္ ရပါသည္။ What is လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအေျခအေန???? လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အေျခအေနေၾကာင့္...။ သိတ္လွတဲ့စကားလုံးပါလားေနာ္။ ေအာက္ေျခအဖြဲ႔၀င္ေတြမွာ လုံး၀အာဏာမရွိတဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါလားေနာ္..။ အာဏာရတာေတာင္ ေအာက္ေျခက တင္တဲ့ စီအီးစီ ျဖစ္ပါ့မလား။ က်ေနာ္ေတာ့ ဒီလုိေတြးမိပါတယ္...။

တုိးခ်ဲ ႔အဖြဲ႔၀င္မ်ားကုိၾကည့္ပါ...ဆရာ၀န္နဲ႔ေရွ ႔ေနေတြဆုိေတာ့ Aged Care Wrokers လုပ္ဖုိ႔လားမသိဘူး။ လူအုိေတြကုိ ေဆးေပး၊ မီးယူ၊ အီး..ကုန္ေပးဖုိ႔ ဘဘတ႔ုိမ်ား လူငွားေလသလား..။

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဟာ ဒီမုိကရက္တစ္အာဏာရွင္လုိ႔ နာမည္တပ္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း....။ ျမန္မာေတြ အာဏာရွင္လုပ္တာ၀ါသနာပါတယ္။ အဘုိး၊ အဘြား၊ အေဖ၊ အေမ၊ ကုိးကြယ္ရာဘုန္းႀကီး၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ၊ အားလုံးဟာအာဏာရွင္ေတြပါ။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈလည္းအာဏာရွင္တခုျဖစ္ပါတယ္..။ ဥပမာ...လူႀကီးေျပာတာ နားေထာင္၊ ျပန္ေျပာရင္ ငရဲႀကီးတယ္၊ မုိက္ရုိင္းတယ္...စသျဖင့္...။

ဒီလုိျဖစ္ေနတဲ့အာဏာရွင္ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈဟာ ေရရွည္မခံပါဘူး။

No comments:


View My Stats