ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

1/18/10

ကုိရုပ္ႀကီးရဲ ႔ဟာသ...

ကုိရုပ္ႀကီးရဲ ႔ဟာသ...

ကုိရုပ္ႀကီးဆုိတဲ့လူဟာ လူေကာင္ႀကီး၊ တကုိယ္လုံးမွာ အရုပ္ေတြနဲ႔မုိ႔သူ႔ကုိ ခ်စ္တဲ့သူေတြက အရုပ္ႀကီးလုိ႔နာမည္ေပးတယ္။ အရက္၊ ဘီယာ ခ်သလားေတာ့မေမးနဲ႔...။ အလုပ္ကအျပန္ အပန္းေျဖသေဘာနဲ႔။ အယ္ကုိေဟာသမားေတာ့မဟုတ္ဘူး။

ၾသစီက စက္ရုံတခုမွာအလုပ္လုပ္တယ္။ သူ႔ရဲ ႔သူငယ္ခ်င္းေတြ နယူးဇီလန္၊ ထုိင္း၊ မေလးရွားကို ႏွစ္စဥ္ ဒီဇင္ဘာလဆုိရင္ ေဟာလီးေဒးထြက္ၾကတယ္။ အျပန္ၾကရင္သူ႔အတြက္ လက္ေဆာင္၀ယ္လာေလ့ရွိတယ္။

တေန႔မွာ သူငယ္ခ်င္းအျဖဴတစ္ေယာက္ကသူ႔ကုိေမးတယ္။ ငါတုိ႔ နယူးဇီလန္သြားရင္ သူ႔ႏုိင္ငံရဲ ႔အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္တဲ့အေကာင္ပါတဲ့ ရုပ္ပုံတခုခုေတာ့ ၀ယ္ၿပီး သူငယ္ခ်င္းေတြကုိလက္ေဆာင္ေပးတယ္။ ဥပမာ နယူးဇီလန္္ဆုိရင္ ကီ၀ီငွက္ပုံပါတဲ့ Aminal ပုံ တခု၀ယ္လာၿပီး သူငယ္ခ်င္းေတြလက္ေဆာင္ေပးတယ္။ သူ႔ႏုိင္ငံရဲ ႔အထိမ္းအမွတ္ေပါ့။

ထုိင္းႏုိင္ငံသားျဖစ္တဲ့ ကုိရုပ္ႀကီးရဲ ႔သူငယ္ခ်င္းကလည္းထုိင္းကုိသြားရင္ ကုိရုပ္ႀကီးအတြက္ သူ႔ႏုိင္ငံအထိမ္းအမွတ္ျဖစ္တဲ့ ဆင္ပုံပါတဲ့အရုတ္တခုေပးတယ္။

သူတုိ႔က ကုိရုပ္ႀကီးကုိေမးတယ္။ မင္းတုိ႔ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေကာ ငါတုိ႔လုိ ႏုိင္ငံေတြလုိအထိမ္းအမွတ္ျဖစ္တဲ့ တိရိစာန္ပုံေတြရွိလားလုိ႔ေမးတယ္။ ကုိရုပ္ႀကီးေျပာတာကေတာ့-

" ငါတုိ႔ႏုိင္ငံရဲ ႔တိရိစာန္ဆုိလုိ႔ သန္းေရႊပဲရွိတယ္" လုိ႔ေျပာတယ္။

ဒီမွာ အျခားႏုိင္ငံသားေတြျဖစ္တဲ့ နယူးဇီလန္၊ ထုိင္း၊ အာဖရိကႏုိင္ငံသားေတြထင္သြားတာက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ ႔တိရိစာန္ဟာ သန္းေရႊျဖစ္တယ္ေပါ့...။

မွတ္ခ်က္။ မေရးတက္လုိ႔ ေရးတက္သလုိေရးပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြဟားဟားျဖစ္ေအာင္ရည္ရတဲ့ ဟာသကုိ အျပင္မွာျမင္ေစခ်င္ပါတယ္။

No comments:


View My Stats