ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

1/19/10

ဘာသာေရးေစာ္ကားမႈေရွာင္ၾကေစ...

အခုတေလာ မ်က္စိေနာက္စရာ ဘေလာ့ဂ္ေတြကုိ ေတြ႔တယ္။ သူတုိ႔ရဲ ႔ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလဲဆုိတာ မသိရဘူး။

မြတ္ဆလင္ဘာသာကုိေစာ္ကားထားတဲ့ဘေလာ့ဂ္၊ ဗုဒဘာသာကုိ ေစာ္ကားထားတဲ့ဘေလာ့ဂ္ ေတြအရမ္းေပၚလာတယ္။

ဘာသာတရားဆုိတာ မႀကိဳက္ရင္ မကုိးကြယ္ပါနဲ႔...။ မည္သည့္ ဘာသာကမွ သူ႔ထက္သာသည္ ဆိုတာမရွိပါဘူး။ ႀကိဳက္တဲ့ဘာသာကုိကုိးကြယ္ပါ။ တခါတည္း ေလးငါးမ်ဳိး ကုိကြယ္လည္း ရတယ္။

အခုလုိဘာသာတရားနဲ႔ပက္သက္ပီးတုိက္ခိုက္ေတာ့ ရန္ျဖစ္တာက လြဲလုိ႔က်န္တာအက်ဳိးမရွိဘူး။ ျမန္မာျပည္က မြတ္ဆလင္၊ ခရာစ္ယာန္၊ ဗုဒဘာသာ၊ နတ္ကုိးကြယ္သူ၊ ဘာသာမရွိသူေတြကုိ သတ္လုိ႔လည္း အက်ဳိးမထူးဘူး။

ဒီလုိမ်ဳိး ဘေလာ့ဂ္ေတြ ေပၚလာတာ၊ ေရးတဲ့သူေတြကုိ ၾကည့္ရင္ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲဆုိသူေတြကုိ ထာက္ခံေနတဲ့ လူေတြဆီက လာၾကတယ္။ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္လဲမသိဘူး။

ႀကိဳက္မွကုိးကြယ္ပါ။ ကုိးကြယ္တယ္ဆုိတာ အားကုိရွာတဲ့သေဘာပဲ။

တခ်ဳိ ႔လူေတြက မိမိကုိယ္ကုိယ္သာ ကုိးကြယ္ရ“၏”။

အက်ဳိးမရွိတဲ့ ဘာသာေရးတုိက္ခုိက္မႈေတြကုိ ေရွာင္ၾကပါ။

No comments:


View My Stats