ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

1/19/10

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ (၂၀၁၀ )

ဘေလာ့ဂ္ေတြမွာ ထုံးစံလုိျဖစ္ေနတာက ကုိယ္ႏွစ္သက္တဲ့ လင့္ေတြပဲ ထားၾကတယ္။ စစ္အစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္သူက သူႀကိဳက္တဲ့ စစ္အစုိးရဆန္႔က်င္သူေတြရဲ ႔ဘေလာ့ဂ္လင့္ေတြခ်ိတ္ေပးတယ္။ စစ္အစုိးရေထာက္ခံသူကလည္းထိုနည္းလည္းေကာင္း။ ျမန္မာလူငယ္ေတြရဲ ႔အျပာဆုိက္လည္း တူရာတူရာစုတယ္။ စာေရးဆရာေတြလည္း တူရာတူရာစုတယ္။ သတင္းသမားေတြလည္း သူအုပ္စုနဲ႔သူ။

က်ေနာ္ ဘေလာ့ဂ္ထုံးစံကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီ။

အားလုံးကုိ က်ေနာ့္ဘေလာဂ့္မွာ လင့္ခ်ိတ္ၿပီ။ အျပာဘေလာ့ဂ္၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ အတုိက္အခံ၊ သူပုန္၊ စုံေစရမယ္။ ကာယကံရွင္မ်ားႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ က်ေနာ္ေတာ့ လုံး၀ဂရုမစိုက္ပါ။

No comments:


View My Stats