ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

2/6/10

ABC7

 
ယခုလထုတ္ Australian Burmese Community Journal ရဲ ႔ေရွ ႔မ်က္ႏွာဖုံးျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤါေန႔ (၉-ရက္ေန႔)မွာ ကြာလာလမ္ပူက ျမန္မာဆုိင္ေတြမွာ၀ယ္ယူဖတ္ရႈ ႔ႏုိင္ပါၿပီ။   ယခုလထုတ္ဂ်ာနယ္အား ကြာလတီကုိအထူးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားေသာေၾကာင့္ၾကန္႔ၾကာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးမေၾကာင့္ မထုတ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ါရီလထုတ္ဂ်ာနယ္ရဲ ႔မ်က္ႏွာဖုံးျဖစ္ပါတယ္။ 

No comments:


View My Stats