ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

2/18/10

မုိင္းႏွင့္က်ေနာ္....


စက္တင္ဘာသံဃာ့အေရးအခင္းမွာ က်ေနာ္ဒီေနရာမွာရွိေနပါတယ္...နာမည္က Great Victoria Desert လုိ႔ေခၚပါတယ္။ ႏွာေခါင္းေသြးလွ်ံေလာက္ေအာင္ပူပါတယ္။ က်ေနာ့္အေနာက္က ၿခံဳထဲမွာ သဲကႏၱာရဖြတ္ႀကီးတစ္ေကာင္ရွိတယ္။ သတိထားၿပီးၾကည့္ၾကည့္ပါ..။


က်ေနာ္အရင္ အလုပ္ကုိ ခဏျပန္သြားရေတာ့မယ္။ အရင္အလုပ္က ဘာလဲလုိ႔ေမးလိမ့္မယ္။

က်ေနာ္ Western Australia မွာ သူမ်ားေတြလုိႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဘူမိေဗဒ ပညာရွင္ေတြလုိ မဟုတ္ဘူး။ ၾသစီမွာ ဘြဲ ႔မရေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့က်ေနာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြထဲက ပထမဆုံး Mining Exploration နဲ႔ ေျခာက္လသင္တန္း ကုိ Perth မွာၿပီးခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ အလုပ္ရတယ္။ ဒီသင္တန္းက ကမၻာေပၚမွာတခုတည္းေသာသင္တန္းျဖစ္တယ္။ ကမၻာေပၚမွာ ႀကိဳက္တဲ့ ႏုိင္ငံေမးၾကည့္ ၾသစီက မုိင္းကအရမ္းအဆင့္ျမင့္တယ္။ သူက ျမင့္ေတာ့ ဒီမွာသင္တဲ့သင္တန္းလည္းျမင့္ၿပီးသားပဲ။ မယုံမရွိနဲ႔။ သင္တန္းဆင္းဆင္းျခင္း တႏွစ္ကုိေဒၚလာ တစ္သိန္းနီးပါးက်ေနာ္ရတယ္။ အိမ္လခ၊ ခရီးစရိတ္ Company ကေပးတယ္။ အလုပ္ကို ေလယာဥ္နဲ႔သြားရတယ္။ က်ေနာ္အခုမႈးေနတယ္...သတိရတုံး .....တုိ႔ထားခဲ့တယ္...။ က်ေနာ္ ဒီအလုပ္ကုိ...အခု တစ္ႏွစ္ျပန္လုပ္မယ္။

ဆက္ရန္...။

No comments:


View My Stats