ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

2/19/10

က်က္သေရမရွိတဲ့မ်က္ႏွာနဲဲ႔... ေက်ာ္ဆန္း

 
က်က္သေရမရွိတဲ့မ်က္ႏွာနဲဲ႔... ေက်ာ္ဆန္း
ဂ်ပန္ေခတ္က ကင္ေပတုိင္ေတြလုိ ပုကြကြ၊ မ်က္ႏွာက ႏြားခ်ီးပုံလုိပဲ....
ဒီဘဲမ်က္ႏွာကုိျမင္လိုက္ရင္ ေဒါသေတြ အလိပ္လိုက္ထြက္တယ္။ 

ေတာက္.....မင္းတုိ႔ေကာင္ေတြ....မုိးေကာင္းတုံးရြာထားၾကေပါ့ကြာ။ 

No comments:


View My Stats