ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

2/20/10

ပုဂၢလိကပုိင္ျပဳလုပ္မည္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးသန္းေရႊ၏ ဇနီး၊ သမီးမ်ားအား 

ပုဂၢလကပုိင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

ေနျပည္ေတာ္သတင္းရပ္ကြက္မွထြက္ရွိသည္။ 

No comments:


View My Stats