ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

2/24/10

ဒီလုိမ်ဳိးစည္းလုံးတာကုိ ခဏခဏေတြ႔ခ်င္တယ္...လုပ္ၾကစမ္းပါဗ်ာ...။


ဒီလုိမ်ဳိးစည္းလုံးတာကုိ 

ခဏခဏေတြ႔ခ်င္တယ္...လုပ္ၾကစမ္းပါဗ်ာ...။ 

ဟန္ေဆာင္တာ မေကာင္းဘူး။ မေက်နပ္ရင္ 

ေပၚတင္ထုိးပစ္။

From Dr Naing Aung's face book

No comments:


View My Stats