ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

2/24/10

ျပည္ပမွာ လူထုစည္းရုံးေရး လုပ္ၾကရေအာင္

လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ႏွင့္ ျပည္ပအေျခစုိက္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ားအားလုံးသုိ႔

က်ေနာ္အုိင္ဒီယာတခုေပၚလာပါတယ္။ ျပည္ပအေျခစုိက္အတိုက္အခံေတြအေနနဲ႔ အင္အားတျဖည္းျဖည္းႀကီးထြားမလာပဲ ဆုတ္ယုတ္ေနပါတယ္။ အင္အားမ်ားလာေအာင္လုပ္ခ်င္တဲ့ေစတနာနဲ႔အခုလုိေရးပါတယ္။

က်ေနာ္တုိ႔အဖြဲ႔ေတြက ေခါင္းေဆာင္ေတြ စည္းရုံးေရးခရီးစဥ္ကုိ ထုိင္၊ မေလး၊ စကၤာပူ၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၊ ယူေအအီး ႏုိင္ငံေတြကုိ ဆင္းသင့္ပါတယ္။ ဒီႏုိင္ငံေတြမွာ ျမန္မာျပည္က ထြက္လာတဲ့လူေတြ သန္းနဲ႔ခ်ီေနပါၿပီ။ အဓိကစည္းရုံးေရးရဲ ႔ရည္ရြယ္ခ်က္က ျပည္ပအေျခစိုက္အဖြဲ႕ေတြကုိေထာက္ခံမႈရရွိေရး၊ အဖြဲ႔၀င္သစ္တုိးပြားလာေရးျဖစ္ပါတယ္။ စည္းရုံးေရးဆင္းရင္း တခါတည္း မန္ဘာရေအာင္စုေဆာင္းႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိမ်ဳိးလႈပ္ရွားမႈကို ဘယ္သူမွ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ မလုပ္ေသးပါဘူး။ ဆႏၵျပပြဲလုပ္တာေလာက္နဲ႔ အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ ဒီစည္းရုံးေရးခရီးစဥ္ကုိ အဖြဲ႔အားလုံးေပါင္းၿပီးေသာ္လည္းေကာင္း၊ တဖြဲ႔ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္းလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ သိတ္ၿပီးေတာ့ အပန္းမႀကီးတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာ့ေၾကာင့္ဒီလုိလုပ္ရသလဲဆုိရင္ ဒီအတုိင္း ကုိယ့္အဖြဲ႔ေတြအခ်င္းခ်င္း ေတြ႔ဆုံစကားေျပာ၊ ပြား၊ အာ ေနတာေလာက္က အလုပ္သိတ္မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ ေတာ္လွန္ေရးမွာ စိတ္၀င္စားတဲ့လူသစ္ေတြရရွိေရးကို ရဲေဘာ္ေဟာင္းေတြကုိဦးစားေပးမဲ့အစား၊ တစိမ္းကုိ ဦးစားေပးရင္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ၊ အခိ်န္ယူၿပီး စည္းရုံးေရးခရီးစဥ္ကုိ ဆင္းၾကည့္ပါ။ မေအာင္ျမင္ႏုိင္စရာမရွိပါဘူး။ မဲ့ေဆာက္ပတ္၀န္းက်င္က အလုပ္သမားေတြနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္ေနမဲ့အစား ျဖန္႔က်က္ၿပီး အင္အားနဲ႔ ေထာက္ခံမႈရေအာင္လုပ္ၾကည့္ပါ။ မရေတာ့လည္း ကုိယ့္အတြက္ အက်ဳိးမယုတ္ပါဘူး။

ဒီေန႔အခ်ိန္ထိ တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႔ႀကီးေတြ စည္းရုံးေရးခရီးစဥ္၊ တရားပြဲေတြကုိ ထုိင္း၊ မေလး၊ စလုံး၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၊ ယူေအအီးႏုိင္ငံေတြမွာ မလုပ္ေသးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီလုိအုိင္ဒီယာေပၚလာတာျဖစ္ပါတယ္။

မဲ့ေဆာက္ကေနရုန္းထြက္ၾကပါ။ တကယ္ျဖစ္ခ်င္တကယ္လုပ္ရင္ အဟုတ္ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ျပည္ပအတုိက္အခံဆုိတာ ျပည္ပမွာရွိတဲ့ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ ႔ေထာက္ခံမႈ၊ အားေပးမႈ ရေအာင္လုံး၀ယူသင့္ပါတယ္။ အဖြဲ႔၀င္သစ္ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ ဌာနခ်ဳပ္ရုံးေတြကုိလာစရာမလုိပါဘူး။ ကုိယ္ေနတဲ့ေနရာကေန လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ဌာနခ်ဳပ္ေတြမွာ Plan နဲ႔ Resource ရွိရင္ လုံေလာက္ပါၿပီ။ ျပည္ပမွာေနတဲ့ ျမန္မာေတြအားလုံးဟာ စစ္အစုိးရကုိ လုံး၀ျဖဳတ္ခ်ဖုိ႔ဆႏၵရွိေနလုိ႔ ဒီစာကုိေရးပါတယ္။ စည္းရုံးေရးခရီးစဥ္ကုိ ၀ုိင္းၿပီးပ့ံပုိးကူညီဖုိ႔ ျမန္မာေတြလုပ္ၾကမွာပါ။ လူထုနဲ႔ မကင္းကြာၾကပါနဲ႔။

No comments:


View My Stats