ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

3/12/10

ေရြးေကာက္ပြဲကုိ၀င္ဖုိ႔၊ မ၀င္ဖုိ႔ အခုျငင္းခုန္ေနၾကပီ။

ေရြးေကာက္ပြဲကုိ၀င္ဖုိ႔၊ မ၀င္ဖုိ႔ အခုျငင္းခုန္ေနၾကပီ။

ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ျပည္တြင္းက တခ်ဳိ ႔ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူေတြ၀င္မယ္။ ပါတီေထာင္မယ္။ ေကာင္းပါတယ္။ မြန္ျမတ္ပါတယ္။

တခ်ိဳ ႔က လုံး၀ဆန္႔က်င္တယ္။

စစ္အစုိးရရုိးသားတယ္ဆိုတာမရွိခဲ့ဘူး။ အခုၾကည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ ဘာဥပေဒ၊ ညာဥပေဒ။

လြတ္ေတာ္ထဲကို၀င္ၿပီး၊ သူတုိ႔နဲ႔လုံးေထြးၿပီး ေနမွ ဒီမုိကေရစီရေတာ့မလုိမ်ဳိး တခ်ဳိ ႔ျပည္ပကုိထြက္ၿပီး ျပည္ပက အတုိက္အခံေတြကုိ စည္းရုံးတယ္။

က်ေနာ္ဒီလုိေျပာမယ္...(က်ေနာ္ ဂ်ေလပီ.. ဘာေကာင္မွမဟုတ္ဘူး)

ဥပမာ...က်ေနာ္က ျပည္ပကအတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္တြင္းက အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔...(နအဖ) စစ္အစုိးရက တရား၀င္ ဖိတ္စာနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ပါလုိ႔ေျပာ....။ ဒါကုိလုံး၀စဥ္းစားမယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္ေတာင္းဆုိမယ္။

ခင္ဗ်ားတုိ႔ေျပာတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲကုိ၀င္မယ္။ က်ေနာ္ေျပာတဲ့အတုိင္းျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပး။

၁) သတင္းသမားေတြကုိလြတ္လပ္စြာ သတင္းယူခြင့္ေပး။

၂) ႏုိင္ငံတကာက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏုိင္တဲ့အဖြဲ႔ေတြ၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ေတြကုိ ၀င္ခြင့္ေပး။ သူတုိ႔ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ေရးကို အာမခံေပး။

၃) ေဒၚစု၊ ကုိမင္းကိုႏုိင္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကုိ လုံး၀လြတ္ေပးၿပီး သူတုိ႔ ဒီကိစၥေတြ (ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥ) ေတြကုိ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ အခြင့္အလမ္းေပး။

၄) ျပည္ပအတိုက္အခံ၊ တိုင္းရင္းသားလက္ႏုိင္ငံအဖြဲ႔ေတြအားလုံးကုိလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ႏုိင္ေအာင္ ဖန္တီေပး။

ဒီလုိမ်ဳိးအေျခအေနရွိရင္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ႏွစ္ခါမက၀င္မယ္။ ေလာေလာဆယ္အေျခခံဥပေဒကိုမႀကိဳက္ရင္ ျပင္လုိ႔ရႏုိင္တဲ့အေျခအေနကုိ ေနာင္မွာလုံး၀ရွိတယ္။ 

ဒါမ်ိဳးမရွိရင္ေတာ့ Fuck Off လုိ႔ေျပာရေတာ့မယ္။

က်ေနာ္ အသက္ ၃၀ ရွိၿပီ။ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေလာက္ေတာ့ ခံအုံးမယ္။ က်ေနာ္သာအာဏာရလုိ႔ကေတာ့ တုိင္းျပည္ကုိ သြယ္၀ုိက္ၿပီးျဖစ္ေစ၊ တုိက္ရုိက္ျဖစ္ေစ၊ ျဖတ္ဆီးခဲ့တဲ့လူေတြအားလုံးကုိ အေရခြံလွန္ျပစ္မယ္။

No comments:


View My Stats