ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

3/15/10

ၾကားျဖတ္အစုိးရဖြဲ႔ၾကစုိ႔....

MPU တင္တဲ့ ၾကားျဖတ္အစုိးရဖြဲ႔အဆုိကုိ လုံး၀ေထာက္ခံတယ္။ အားေပးကူညီဖုိ႔အသင့္ရွိတယ္။ 
 
လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီအေနနဲ႔လည္း လုံး၀ေထာက္ခံၿပီး၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္သင့္တယ္။ ၾကားျဖတ္အစုိးရမွာ အဖြဲ႔အစည္းအားလုံး၊ တသီးပုဂၢလေတြပါ၀င္လာႏုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားသင့္တယ္။ 
 
ျပည္တြင္းျပည္ပမွာရွိတဲ့ျမန္မာေတြအားလုံးပါ၀င္လာေအာင္၊ ေထာက္ခံလာေအာင္စတင္ႀကိဳးစားသင့္တယ္။

No comments:


View My Stats