ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

4/13/10

လူ႔ေဘာင္သစ္ေက်ာင္းရွင္ျပဳၿပီ....


က်ေနာ္တုိ႔ ပါတီမွာ လူ႔ေဘာင္သစ္ေက်ာင္းဆုိတာရွိတယ္။ ဒီေက်ာင္းရဲ ႔လႈပ္ရွားမႈေတာ့ဂုဏ္ယူတယ္ဗ်ာ။ တကယ္ေကာင္းတယ္။ ဒါမ်ဳိးျဖစ္ရမွာ။ အစည္းအေ၀း၊ အခမ္းအနားမွာ ေလပန္းတာထက္စာရင္ဒါက ပိုၿပီးက်က္သေရရွိတယ္လုိ႔ေတာ့ထင္ပါတယ္။ ကုိၿငိမ္းတစ္ေယာက္မႈးၿပီးေကြးေနေအာင္ကတာကုိလည္းဂုဏ္ယူတယ္ဗ်ာ။

No comments:


View My Stats