ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

4/9/10

လူ႔ေဘာင္သစ္အေၾကာင္းေရးမယ္

လူ႔ေဘာင္သစ္က ရဲေဘာ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လူ႔ေဘာင္သစ္မွာ ဘာေတြခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈရွိလဲဆုိတာ ေရးမယ္။ ရဲေဘာ္ျခင္းတူေပမဲ့၊ မ်က္ႏွာႀကီးရာဟင္းဖတ္ပါ...ဆုိသလုိမ်ဳိးဆက္ေရးမယ္။ ဘယ္သူကုိမွသာေစနာေစမရွိေစရဘူး။ က်ေနာ့္အျမင္ကုိ က်ေနာ္ေရးမယ္။ မႀကိဳက္ရင္ အခုကတည္းက က်ေနာ္ကုိေျပာပါ။

No comments:


View My Stats