ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

4/28/10

အၾကမ္းဖက္နည္းနဲ႔ေအာင္ပြဲခံမယ္။

ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္မယ္ဆုိရင္လည္း ျမန္ျမန္ခ်ၾကဗ်ာ...ေစာင့္ရတာၾကာတယ္။ စိတ္မရွည္ေတာ့ဘူး။ မြန္၊ ကရင္၊ ရွမ္း၊ ၀၊ ကခ်င္ တုိက္ၾကေတာ့။ ျမန္ျမန္ေသ ျမန္ျမန္နားေအးတယ္။ ဒါဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔လည္းျမန္ျမန္ျပန္လုိ႔ရတယ္။ ဒီတစ္ခါတုိက္ရင္ ရဲေဘာ္ေတြအခ်င္းခ်င္းမသက္နဲ႔ ထိပ္ပိုင္းကေကာင္ေတြကုိသာ စႏွိတ္ပါနဲ႔ေခ်ာင္းပစ္၊ ဗုံးခြဲၾက။

အခုျပည္တြင္းမွာ အဆက္မျပတ္ကြဲေနတဲ့ဗုံးေတြဟာ အရပ္သားေတြတုိက္ကတ္ထားတာမဟုတ္ဘူး။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြရဲ ႔စီးပြားေရး၊ သူတုိ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းကုိ အဓိကပစ္မွတ္ထားတာဆုိေတာ့ ေကာင္းတယ္။ မ်ားမ်ားသာခြဲၾကေဟ့။ ထူး Company ကုိခြဲၾကဗ်ဳိ ႔..။ စစ္အစိုးရကုိ ဘာနဲ႔တုိက္တိုက္ တရားတယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္...သူတုိ႔သားသမီးေတြကုိျပန္ေပးဆြဲ၊ မုဒိမ္းက်င့္ၾက။ ဒီေကာင္ေတြျပည္သူေတြကုိ သတ္ထားတာ ေရတြက္လုိ႔ေတာင္မရေတာ့ဘူး။

အၾကမ္းဖက္နည္းနဲ႔ေအာင္ပြဲခံမယ္။ မတရားဘူးလုိ႔ေျပာတဲ့ေကာင္ေတြ ေပၚတင္ထြက္ခဲ့ၾကကြာ...။

No comments:


View My Stats