ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

4/28/10

ပါလီမန္ထုိးပြဲ..

 ထုိင္၀မ္ပါလီမန္မွာ ဒီလုိဆြဲရတယ္။
 ယူကရိန္းပါလီမန္မွာ ဒီလုိပစ္တယ္။
ယူကရိန္းပါလီမန္မွာ ဒီလုိအလဲထုိးတယ္။

ျမန္မာပါလီမန္မွာေကာဘာျဖစ္မလဲ???????

No comments:


View My Stats