ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

5/6/10

ခ်င္းမုိင္

ခ်င္းမုိင္ ခ်က္ႀကီး
လက္သီးမိတာ ဆန္းသလား….။

ခ်င္းမုိင္ လက္ကီး
အသက္ႀကီးၿပီး မုိက္တာဆန္းသလား..။

ခ်င္းမုိင္ လုပ္စား
ေစာက္ၾကြားၾကြား..ေသာက္စားစား
ေယာက်္ားမဟုတ္တာ ဆန္းသလား..။

ခ်င္းမုိင္ ေစာက္ရႈး
မင္းမုိ႔…ေရြးေကာက္ပြဲကုိ
အေ၀းကေတာင္
ေထာက္ခံရတာ ဆန္းသလားကြ…။

ဘုန္းေက်ာ္(လူ႔ေဘာင္ခ်စ္)
ည ၈ နာရီ- ႏွစ္မိနစ္

မွတ္ခ်က္...ဒီကဗ်ာသည္ ခ်င္းမုိင္အေျခစုိက္၊ ကိုေအာင္ႏုိင္ဦး..ကုိေအာင္မ်ဳိးမင္း..ေဒါက္တာႏုိင္ေအာင္..ကုိေအာင္ေဇာ္ ႏွင့္ ခ်င္းမုိင္အေျခစိုက္ လက္ကီးမ်ားကိုဆုိလုိပါသည္။

No comments:


View My Stats