ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

5/11/10


ေဒၚစုေတာ္ေတာ္အုိသြားၿပီ...


က်ေနာ္ ဆလုိင္းကုိကိုဦး(အေမရိက) ေျပာတာကိုလက္ခံတယ္။ ေဒၚစုက မၾကာခင္ House Arrest ကာလမွာတင္ အသက္ထြက္ ႏုိင္တယ္။ ဘယ္ေတာ့လႊတ္မလဲမသိဘူး။ သူက အိမ္ထဲမွာအသက္ႀကီးၿပီးေသမဲ့ ကိန္းျဖစ္ေနၿပီ...။ ဦး၀င္းတင္က ဦးကန္ဘဲနဲ႔ေတြ႔ေတာ့ ဒီလုိေျပာတယ္..နာနာဆက္ဆက္ေလးထုေပးဖုိ႔...ေျပာတယ္..။ ဆုိလုိတာကေတာ့ အေမရိကန္စစ္တပ္က ျမန္မာျပည္ကုိ ၀င္တုိက္ဖုိ႔ေျပာတာပဲဗ်..။ ကဲ..ဦး၀င္တင္က ဒီလုိေျပာၿပီ..က်ေနာ္တုိ႔ဘာလုိ႔မေျပာရဲတာလဲ..။ ေဒၚစုပုံကုိၾကည့္ပါ...ေတာ္ေတာ္အုိသြားၿပီ...တစ္ေယာက္တည္းအေဖာ္မဲ့ ဘ၀ကိုျဖတ္သန္းၿပီး တုိင္းျပည္အတြက္အလုပ္လုပ္္ေနတယ္။ သနားပါတယ္ဗ်ာ..။ လစာမရ၊ ပင္စင္မရ၊ ေအာ္...။

က်ေနာ္တုိ႔အျပင္ကလူေတြ....လူကုိယ္တုိင္ပူေပါင္းပါ၀င္မလုပ္ႏုိင္ရင္ေတာင္ ႏုိင္ငံတကာတပ္ေတြ ျမန္မာျပည္ကုိ ၀င္တုိက္သင့္ၿပီဗ်ာ..၀င္တုိက္ၾကပါ...လုိ႔ေအာ္ၾကေစခ်င္တယ္။ အေမရိကန္စစ္တပ္က ျမန္မာျပည္မွာ၀င္တုိက္မဲ့ရက္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

No comments:


View My Stats