ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

5/15/10

လူသားပါစားမဲ့အစုိးရျဖစ္ေတာ့မယ္။

ေရခမ္းေျခာက္ေအာင္ေတာင္လုပ္ႏုိင္တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးသန္းေရႊ တန္ခုိးႀကီးထြားတဲ့ကာလပါလား။ ၀ဋ္ရွိတုံးခံရမွာေပါ့ကြာ။
ေနာင္ဆုိရင္ လူသားပါစားမဲ့ စစ္အစုိးရျဖစ္ေတာ့မယ္။

ဒီေကာင္ေတြလူမဆန္တာကုိသိသိႀကီးႀကီးနဲ႔ သူတုိ႔နဲ႔ေပါင္းဖုိ႔ႀကိဳးစားတဲ့..မုိက္တြင္းနက္မဲ့ေကာင္ေတြလည္းသတိသာထားၾကေတာ့။

ခင္ဗ်ားတုိ႔ရဲ ႔ပုိင္ဆုိင္မႈေတြ၊စည္းစိမ္ေတြကုိ ျမန္မာျပည္သူေတြပုိင္တယ္။ မတရားသျဖင့္ရၿပီးခ်မ္းသာတဲ့ပုိင္ဆုိင္မႈေတြကုိ က်ဳပ္တုိ႔ မတရားသျဖင့္ ျပန္ယူျပမယ္။

No comments:


View My Stats