ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

6/14/10

တာ၀န္သိစိတ္ရွိပါေစ...လူတုိင္းမွာ ဒီလုိစိတ္ဓာတ္ရွိရင္ က်ေနာ္တုိ႔တုိင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိးဟာ တင့္တယ္ၿပီေပါ့။ အခုလုိစိတ္ဓာတ္ေတြမရွိလုိ႔ သူမ်ားအႏွိမ္ခံဘ၀နဲ႔ ေနရၿပီ။

ႏုိင္ငံေရးပဲလုပ္လုပ္၊ လူမႈေရးပဲလုပ္လုပ္ ပတ္၀န္းက်င္က ေျပာတယ္။ မင္းလုပ္လည္း ဒီမုိကေရစီမရပါဘူးတဲ့။ တခ်ဳိ ႔ေခြးေလးခုန္လုိ႔ဖုန္မထဘူးလုိ႔ေတာင္ေျပာတယ္။ ဒီေနရာမွာေျပာခ်င္တဲ့စကားရွိတယ္...ေခြးႀကီးခုန္လုိ႔ေကာ ဖုန္ထလားဆုိတဲ့ ေမးခြန္းပါ။ ဒါေပမဲ့တခါမွမေမးမိပါဘူး။

က်ေနာ့္အေျဖကေတာ့ ဘယ္သူလုပ္လုပ္မလုပ္လုပ္ က်ေနာ္ေတာ့ လုပ္မွာပဲ။ မွန္တယ္ထင္တယ္။ တာ၀န္ရွိတယ္လုိ႔လည္း ယူဆတယ္။

ဒီဗီြဒီယုိမွာပါတဲ့ငွက္ကေလးဟာ သူႏုိင္သေလာက္ကုိ သူလုပ္တယ္။ ေအာင္ျမင္ရင္ ေအာင္ျမင္မယ္။ က်ရႈံးရင္လည္းက်ရႈံးမယ္။ ဒါေပမဲ့ သူရဲ ႔တာ၀န္သိတက္စိတ္ နဲ႔ သူ႔လုပ္ႏုိင္တာကုိ သူလုပ္တယ္။ ဒါဟာ လူ႔ဘ၀အတြက္ ႀကီးမားတဲ့ စိတ္ေခၚမႈႀကီးပဲ။ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြရဲ ႔စိတ္ဓာတ္ေတြဟာ ဒီငွက္ေလးလုိရွိရင္ သိတ္ေကာင္းမွာပဲ။

မွတ္ခ်က္။ ကုိထူးခ်စ္ ဂ်ီေတာ့မွတဆင့္။

No comments:


View My Stats