ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

6/12/10

ႏုိင္ငံေရးသမား ႏွစ္မ်ဳိး

ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ကုိ ဘယ္လုိအဓိပၸာယ္ဖြင့္လဲေတာ့မသိဘူး။ စာအုပ္စာတမ္းေတြထဲမွာ ႏုိင္ငံေရးသမား၊ ဘာလဲကြ ႏုိင္ငံေရးဆုိတဲ့ စာကုိဖတ္ဘူးတယ္။ ေနရာေဒသ ဌာန အလုိက္လုိက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးသမားကြဲျပားျခားနားပုံကုိ မေရးၾကဘူး။ ေရးတဲ့သူရွိရင္လည္းရွိမွာပါ။ တခါမွေတာ့မေတြ႔မိဘူး။ ႏုိင္ငံေရးသမားမွာ ႏွစ္မ်ဳိးရွိတယ္။ အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ေရာက္ဖုိ႔အတြက္ လုပ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားရွိတယ္။ ေနာက္တမ်ဳိးကေတာ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္ဆုိတဲ့ ေဘာင္ထဲကေနလုပ္တဲ့ႏုိင္ငံေရးသမားရွိတယ္။ ဒီႏွစ္မ်ဳိးရဲ ႔အဓိက ကြာဟခ်က္က ဘာလဲဆုိေတာ့ ပီတိကုိစားအားရွိတဲ့ေတာ္လွန္ရင္းလုပ္တဲ့ႏုိင္ငံေရးသမား နဲ႔ အာဏာရဖုိ႔အတြက္ လုပ္တဲ့ႏုိင္ငံေရးသမားပါပဲ။

အခုလက္ရွိတုိင္းျပည္မွာရွိေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြကုိ ဘယ္လုိအမ်ဳိးအစားခြဲရမလဲ။ သူတုိ႔ကုိ ဘယ္လုိမွ အမ်ဳိးအစားအတိအက်ခြဲလုိ႔မရဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့...အခုလက္ရွိတုိင္းျပည္မွာျဖစ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြဟာ လမ္းေၾကာင္းတခုကုိဦးတည္တဲ့သူရွိသလုိ၊ ဟုိလုိလုိဒီလုိလုိႏုိင္ငံေရးသမာေတြလည္းရွိေနတယ္။

ဥပမာ...လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးကေနေပါက္ဖြားလာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြရွိတယ္။ အပစ္ရပ္တုိ႔၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္တုိ႔။ ေနာက္ၿပီး ျပည္တြင္းမွာလက္နက္မကုိင္ပဲလုပ္တဲ့ႏုိင္ငံေရးသမားေတြရွိတယ္။ ကုိမင္းကိုႏုိင္တုိ႔အုပ္စုနဲ႔ အျခားအုပ္စုေတြေပါ့။ ၾကားအုပ္စုကေတာ့ အမွီးက်က္ရင္ အမွီးစားမယ္၊ ေခါင္းက်က္ရင္ေခါင္းစားမယ္ဆုိတဲ့ အုပ္စုရွိတယ္။ ဥပမာ ကုိေအးလြင္တုိ႔အုပ္စုေပါ့။

ပီတိကုိစားအားရွိတဲ့ႏုိင္ငံေရးသမားေတြဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ဒူးမေထာက္ၾကဘူး။ ငါအာဏာရဖုိ႔အတြက္လုပ္တဲ့ လူတန္းစားကေတာ့ ငါဆုိတာကုိပဲၾကည့္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူတုိ႔ဘာလုပ္လုပ္သူတုိ႔အလုပ္ကုိလုပ္တာသာျဖစ္တယ္။ ဘာမွရွည္ရွည္ေ၀းေ၀းမေျပာခ်င္ဘူး။ က်ေနာ္လုပ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားဘ၀ကေတာ့ ပီတိကုိစားအားရွိပါတယ္ဆုိတဲ့ႏုိင္ငံေရးသမားပဲျဖစ္ခ်င္တယ္။

...................

No comments:


View My Stats