ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

6/28/10

ေအာ္ပေရးရွင္း အမ္သရုိပြိဳင္႔ (ဆလုိင္းကုိကုိဦး)

Operation Anthropoit I(2)

ကုိဦး

က်ေနာ္ဖတ္ၾကည့္တယ္။

ဒါမ်ဳိးေရးတဲ့လူ၊ ဘာသာျပန္တဲ့လူ တခါမွမေတြ႔မိဘူး။ အခုကုိဦးလုပ္တယ္။ ၈၈-ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြမွန္သမွ် လုပ္ႀကံဖုိ႔ကုိ အားေပးရင္ သန္းေရႊေသၿပီေပါ့။ အေ၀းေရာက္အစုိးက စီစဥ္ၿပီးလုပ္မလား၊ မလုပ္လားေတာ့မသိဘူး။ စစ္အစုိးရကုိတုိက္ရုိက္စိန္ေခၚဖုိ႔ တခါတုန္းက လုပ္တာေတာင္ ဖင္တုန္ေနတယ္။ ဒါမေကာင္းဘူး။ ေစာက္ရႈးအေ၀းေရာက္အစုိးရပဲ။ ဘယ္ေတာ့မွမယုံဘူး။ ဒီလုိအလုပ္မ်ိဳးကုိ လုပ္ဖုိ႔ ဘယ္သူမွမက်ဳိးစားၾကဘူး။

တုိက္ပြဲမွာေအာက္ေျခရဲေဘာ္ေတြေသမဲ့အစား၊ ထိပ္ပုိင္းကေကာင္ေတြေသတာက ပုိထိေရာက္တယ္။ ဒီလုိမ်ဳိးမ်ားမ်ားေရးၿပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ကုိေဖာ္ရမယ္။ ဒါကုိေျပာရင္ က်ေနာ့္ကုိေစာက္ရႈးလုိ႔ေျပာတဲ့လူတဲ့ရွိတယ္။ ေလထဲတိုက္ေဆာက္ေနတယ္လုိ႔ေျပာတယ္။

ဘယ္အရာမဆုိ စိတ္ကူးစိတ္သန္းက အရင္လာတာပါ။ ၿပီးမွ ေနာက္ဆက္တြဲလာမွာေပါ့။ စစ္အစုိးရကုိ လုပ္ႀကံေရးျဖစ္မယ္ဆုိတာကုိ ဘယ္သူသိလဲ။ ဘယ္သူမွမသိဘူး။ ျဖစ္မလား၊ မျဖစ္ဘူးလားဆုိတာေကာဘယ္သူသိလဲ။ ဘယ္သူမွမသိဘူး။ ျဖစ္ရင္လည္းျဖစ္မယ္၊ မျဖစ္ရင္လည္းမျဖစ္ဘူး။

ေျပာေန၊ ေရးေနတာကုိက လုပ္ႀကံမႈ ပထမ အဆင့္ပဲ။

က်ေနာ္ေတာ့ေထာက္ခံတယ္။ အလုပ္မအားတဲ့အခ်ိန္မွာေတာင္ ဒီလုိလုပ္ေပးတာကုိက တန္ဖုိးတခုပဲ။ ဘယ္သူလုပ္လဲ။ ဘယ္သူမွမလုပ္ဘူး။

အခုကုိဦးလုပ္တယ္။

အားေပးတယ္။
ဘုန္းေက်ာ္(လူ႔ေဘာင္ခ်စ္)
www.phonekyaw.blogspot.com

No comments:


View My Stats