ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

6/28/10

သူပုန္ဆုိသည္မွာ

သူပုန္လုပ္တယ္ဆုိတာ ေသနတ္ကိုင္ၿပီး တုိက္ရတယ္။ သူပုန္လုပ္ၿပီး စစ္မတိုက္ဘူးဆုိရင္ အဲဒိသူပုန္ဟာ ေၾကာက္လုိ႔ပဲ။ အခုနယ္စပ္က ၈၈ ေနာက္ပုိင္းေရာက္တဲ့သူပုန္ေတြ စစ္မတုိက္ရဲဘူး။ ေသမွာေၾကာက္ေနၿပီ။ စစ္ေတာ့မတုိက္ခ်င္ဘူး...သူပုန္ဘြဲ႔ေတာ့ခံယူတယ္။ လူတုိင္း ၿမိဳ ႔ေပၚမွာ ေအးေအးေဆးေဆးေနခ်င္တယ္။ ဒါက သဘာ၀ပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူပုန္လုပ္ခ်င္ရင္ အနစ္နာခံ၊ အပင္ပန္းခံ၊ အသက္အေသခံရတယ္။ ကြန္ျပဴတာေရွ ႔ထုိင္ၿပီး သူပုန္လုပ္တဲ့လူဟာ ေစာက္ရႈးပဲ။ ဘယ္ေတာ့မွ ပတ္၀န္းက်င္မွာ အသိအမွတ္ျပဳခံရမွာမဟုတ္ဘူး။

No comments:


View My Stats