ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

6/29/10

ၾကြက္ေတြေနရာေျပာင္းတာ နိမိတ္ေကာင္းလား၊ နိမိတ္ဆုိးလား။

ဒါက ထူးျခားတဲ့နိမိတ္ပဲ။

နိမိတ္မွာ ေကာင္းတဲ့နိမိတ္ရွိတယ္။ မေကာင္းတဲ့နိမိတ္ရွိတယ္။ ဒီနိမိတ္က ျပည္သူေတြအတြက္ ေကာင္းတဲ့နိမိတ္၊ နအဖအတြက္ေတာ့ မေကာင္းတဲ့နိမိတ္ပဲ။ ေဗဒင္တက္တဲ့ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးေျပာတာက "ဒါက အစုိးရပ်က္ဖုိ႔အတြက္ ျပတဲ့နိမိတ္ပဲ။ အခ်င္းခ်င္းသတ္ျဖတ္တာေတြျဖစ္လာမယ္"

အာဏာသိမ္းပြဲျဖစ္ေလမလားပဲ။

ျမန္မာ့ သမုိင္းမွာ ဒီလုိမ်ဳိးအလားတူျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုရွိခဲ့တယ္။ ၁၈၈၅-ခုႏွစ္မွာတစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၄၈-မွာ တစ္ႀကိမ္ျဖစ္တယ္လို႔ ဘုန္းႀကီးက ေျပာျပတယ္။ ျဖစ္ၿပီးမၾကာဘူး၊ အစုိးတစ္ရပ္ေျပာင္းခဲ့တယ္။

ေသြးထြက္သံယုိမႈမရွိပဲေျပာင္းခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။ လူေတြေထာင္ခ်ီေသၿပီးမွ ေျပာင္းခဲ့တယ္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ထိပ္ပိုင္းက ေကာင္ေတြလုပ္ႀကံၿပီး၊ အာဏာသိမ္းပါေစ။

No comments:


View My Stats