ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

6/22/10

ဂ်ီေတာ့၊ က်ေနာ္ ႏွင့္ ေတာ္လွန္သူမ်ား

ဂ်ီေတာ့ (G-talk) ရဲ ႔အားသာခ်က္က ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေလာကမွာ အထင္ကရပဲ။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့...ဂ်ီေတာ့သည္ ေစ်းေပါသည္။ လြပ္လပ္သည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ အတင္း၊ သတင္းဖလွယ္လုိ႔ရသည္။

ဒါ့အျပင္..လူမႈေရးအရ...အရသာႏွစ္မ်ဳိးခံစားရသည္။ တခုက G-Talk မွာေတြ႔တဲ့ ေကာင္မေလးေတြကုိ စာနဲ႔အီစီကလီလုပ္လုိ႔ရသည္။ ေစာ္ေလးေတြလည္းငန္းရသည္။ မိတ္ေဆြေတြကုိလည္း အာလုိ႔ရသည္။

မူးသည္ျဖစ္ေစ၊ မမႈးသည္ျဖစ္ေစ ဂ်ီေတာ့ႏွင့္ဂ်ီက်ရသည္မွာ ၾကည္ႏႈးစရာျဖစ္သည္။

ဂ်ီေတာ့ေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔သည္ ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ ၊ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ဂ်ီက်သည္။ ဂ်ီေတာ့ကို ကြန္ျပဴလက္ေတာ့လုိ သယ္သြားရန္မလုိ။ အီးေမးတခုပဲလုိသည္။ ဒါရရင္..ပြားလုိ႔ရသည္။ဖလွယ္လုိ႔ရသည္။ ရႊီးလို႔ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဂ်ီေတာ့သည္္ ေက်းဇူးရွင္ျဖစ္သည္။ ဂြတ္ဂယ္ကုိအထူးေက်းဇူးတင္သည္။

ပုိ,လုိ႔ေက်းဇူးရွိသည္မွာ ျမန္မာျပည္အစုိးရမွ ဂ်ီေတာ့ကုိမပိတ္တဲ့အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ရန္ကုန္ကုိ ေအာ္စီမွ တမိနစ္ ႏွစ္ေဒၚလာႏႈံးေပးရလုိ႔ျဖစ္သည္။ ဂ်ီေတာ့သည္ ဖရီးျဖစ္သည္။

က်ေနာ့္ဂ်ီေတာ့မွာ ဘယ္သူေတြရွိသလဲ။ ၾကည့္ရေအာင္။

က်ေနာ္သည္ ၾသစေတ်းလ်ႏုိင္ငံ ပတ္သ္ၿမိဳ ႔တြင္ ေနသည္။ မူးရင္ ခ်ီးက်သည္။ အခ်ိန္တိုင္းနီးပါးဂ်ီေတာ့တြင္ အားအားယားယားရွိသည္။ က်ေနာ့္၏ ဂ်ီေတာ့တြင္ရွိသည့္မိတ္ေဆြေတြသည္ တမၻာလုံးမွျဖစ္သည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ သူပုန္မ်ားသည္အဓိျဖစ္သည္။

နာမည္ျဖင့္ေဖာ္ျပရေသာ္...ကိုေအာင္ျမတ္စုိး(လူ႔ေဘာင္သစ္)၊ ကုိခ်စ္တင္ (ေအေအပီပီ)၊ ကုိေယာဟန္ေအာင္(RFA)၊ ကုိထူးခ်စ္( GHRE)၊ ကုိေက်ာ္မင္းထုိက္ (ရုိးမသုံး)၊ အမ၀၀တစ္ေယာက္ (NLD)၊ ဦး..ကုိ စသျဖင့္စုံလင္သည္။ အေမရိကန္မွ ဆလုိင္းကုိဦး၊ ေနာ္ေ၀မွ ကိုေအာင္ေက်ာ္စုိး၊ ဘန္ေကာက္မွ သတင္းေထာက္ကအစ စုံလင္လွသည္။ ဒါ့အျပင္..မေလးရွား၊ စလုံးမွ ေဘာ္ဒါမ်ား။ ေအာ္စီမွ ရဲေဘာ္မႀကီးတႀကီးမ်ားလည္းရွိသည္။ အား....ေျပာရင္..တေထာႀကီးပဲ....။ ထုိ႔ေၾကာင့္ က်ေနာ့္ဂ်ီေတာ့သည္ လူစုံေၾကာင္းေျပာခ်င္ပါသည္။

လူစုံေတာ့ေကာင္းသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ ေငြမကုန္ပဲ ျမန္ျမန္ထက္ထက္ၾကားႏုိင္သည္။ ဥပမာ...ျမန္မာျပည္တြင္ မီးေလာင္သည္။ သုံးမိနစ္အတြင္းမွာပင္ မီးေလာင္သည့္သတင္းၾကားရသည္။ ဒါ့အျပင္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ကဗ်ာဆရာ သူပုန္ႀကီး ကုိေမာင္ေမာင္ၿငိမ္းသည္ အရက္ေၾကာင့္ေသသြားသည္။ သုံးမိနစ္အတြင္းဂ်ီေတာ့မွ သတင္းရသည္။ ကုိေမာင္ၿငိမ္းဆုံးသည့္သတင္းကုိ သုံးမိနစ္အတြင္း သူ႔သူငယ္ခ်င္း စုိးျမတ္သူဇာ သိရွိခဲ့သည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ဂ်ီေတာ့သည္ လုံး၀မုိက္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ဂ်ီေတာ့ေၾကာင့္ ကြိဳင္တက္သည္။ က်ေနာ့္မိန္းမသည္ ဂ်ီေတာ့တြင္ က်ေနာ္ေတြ႔ေသာ ေစာ္ေလးေတြႏွင့္ အီစီကလီလုပ္တာကုိ သေဘာမက်။ က်ေနာ္သည္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိတ္ေဆြရေၾကာင္း... မိန္းမကုိ အာသည္။ ဘယ္လုိေျပာေျပာ သူမ..လက္မခံ။

တေန႔.... ျမန္မာျပည္မွ Company ေထာင္ထားသည္ဟုဆုိေသာ ကုိယ္လူေခ်ာသည္ က်ေနာ့္၏ ဂ်ီေမးအား လာၿပီးငန္းသည္။ သူ႔အထင္ က်ေနာ္္သည္ ေစာ္ေလးတေဗြျဖစ္မည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆပုံရသည္။

 " ဟလုိ... How are you?ေပါ့...မိန္းမလား...ေယာက်ာ္းလားေပါ့..မိတ္ဆက္ရင္း...က်ေနာ္..လက္ခံစကားေျပာျဖစ္သည္...က်ေနာ္လိမ္ခဲ့သည္...မိန္းခေလးျဖစ္သည္ဟု..။

ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္..က်ေနာ္ ရည္စားစကားေျပာခံရသည္...။

ေအာ္....ဂ်ီေတာ့။

ေနာက္ဆုံးက်ေနာ္ေျပာခ်င္သည္မွာ...။ ဂ်ီေတာ့သည္ အလိမ္ခံရရန္...ေသာ္လည္းေကာင္း...လိမ္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း...အသုံး၀င္သည့္ပစၥည္းျဖစ္ပါသည္လုိ႔...။

ဂ်ီေမး G-Mail သည္ အျပည့္အ၀ လုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈရွိပါသလား။

Privacy ဟုေခၚေသာ က်ေနာ္တုိ႔တဦးခ်င္စီရဲ ႔ကုိယ္ေရးကိုယ္တာလြပ္လပ္ခြင့္ေတြကုိ G-mail က ခုိးယူဖတ္ရႈ ႔ႏုိင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမႈကား ဂ်ီေမးသည္ ဂြတ္ဂယ္ Google ရဲ ႔ Free Service ျဖစ္သည္။ ဂြတ္ဂယ္ Company သည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ အေျခစုိက္သည္။ အေမရိကန္ပုိင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္အေမရိကန္ႏုိင္ငံရဲ ႔ဥပေဒအားလုိက္နာရသည္။ အေမရိကန္ဥပေဒသည္ အေျခအေနကုိလုိက္ၿပီး ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိသည္။

အေမရိကန္အစုိးရသည္ အၾကမ္းဖတ္မႈဆုိင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားအားအလုိရွိေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မသကၤာသည့္ အီေမးမ်ားအားအၿမဲတေစၾကည့္ရႈ ႔ေစာင့္ဖတ္ေနသည္မွာ ယုံးမွားသံသယျဖစ္ရန္မလုိ။သူတုိ႔သည္ ကမၻာေပၚရွိ အီးေမးအသုံးျပဳသူမ်ားအား ဖရီးဆားဗစ္ဟုေခၚေသာ ေစတနာရွိသလုိမ်ဳိးဖန္တီးေပးထားသည္။ တကယ္ပင္ ေစတနာရွိလုိ႔ ဖရီးေပးတာလား။ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ မဟုတ္ပါ။ အက်ဳိးအျမတ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အက်ဳိးအျမတ္တြင္ ႏွစ္ခုရွိသည္။ တစ္ခုမွာ ေငြေၾကးျဖစ္သည္။ ေနာက္တခုမွာ အခ်က္အလက္လုိခ်င္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါ အေျခအေနကုိ နားေထာင္ၾကည့္ပါ။


ေငြေၾကးအက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္ပက္သက္၍

Hotmail၊ Yahoo Mail G-Mail စသည့္ ဖရီးဆားဗစ္မ်ားကမၻာေပၚတြင္အမ်ားအျပားရွိသည္။ တခ်ဳိ ႔ Company မ်ားသည္ အီးေမးအသုံးျပဳမ်ားရဲ ႔ E-mail account မ်ားအား စီးပြားေရး Company မ်ားသုိ႔ေရာင္းစားသည္။ မားကတ္တင္းလုပ္ခ်င္သည့္ Company မ်ားသည္ Free E-mail Provider မ်ားထံမွ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ ႔အီးေမးအေကာက္မ်ားကုိ၀ယ္ယူၾကရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ ႔ Hotmail Account G-mail account ႏွင့္ ရာဟုအေကာက္မ်ားထဲတြင္ ေနစဥ္လုိလုိ Spam ဟုေခၚေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ား ႏွင့္ ေပါက္ကရေမးမ်ား အလုိလုိေရာက္ရွိေနတက္သည္။ ေန႔စဥ္ထုိေမးမ်ားကို ဖ်က္ရသည္မွာအလုပ္တခုျဖစ္သည္။

ေနာက္တခုမွာ အီးေမးမွ ေၾကာ္ျငာ၀င္ေငြရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ ႔ရာဟုေမး ႏွင့္ အျခားေမးမ်ားရဲ ႔ေဘးေထာက္မ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာအကြက္မ်ားရွိသည္။ ထုိအကြက္မ်ားတခ်က္ႏွိပ္လုိက္သည္ႏွင့္ ေၾကာ္ျငာ၀င္ေငြရရွိေနသည္။

G-mail သည္လုံး၀လုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈမေပးပါ။ အေမရိကန္အစုိးရသည္ လုိရင္လုိသလုိ ေစာင့္ၾကည့္သည္။ ျမန္မာအစုိးရသည္လည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္းျဖစ္သည္။ မည္သူအတိအက် သိပါသလဲ။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ ႔ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥမ်ား၊ အလုပ္ကိစၥမ်ားအား ဂ်ီေတာ့၊ ဂ်ီေမးျဖင့္ ေျပာဆုိ၊ ေရးသားၾကသည္မွာ အထူးစုိးရိမ္မိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဂ်ီေမးအား တကယ့္လ်ဳိ ႔၀ွက္အလုပ္လုပ္ရသည့္လူမ်ား အၿမဲတေစအသုံးမျပဳသင့္ပါ။

မွတ္ခ်က္။ ။ Sampath Wijeratne ေဆာင္းပါးမွေကာက္ႏုတ္ထားသည္။


----ဆက္ရန္

No comments:


View My Stats