ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

10/16/10

ရုိးသားပြင့္လင္းၾကပါ...

"ဟုိတစ္စ ဒီတစ္စ ကဗ်ာ"

ဘီဘီစီ ၾကပ္ေပးေနသည္..

RFA ေဘးၾကပ္ေနသည္..

DVB ေသးထြက္ေနသည္...

VOA အေအးပတ္ေနသည္...

ျမန္မာ့အသံ ခ်ီးထြက္ေနသည္...

ျမ၀တီ မီးပ်က္ေနသည္..

အေသာက္မွန္ ေဖာက္ျပန္၊

ေဂါက္..ေနတဲ့ လူသတ္သမားေတြကုိ သတိထား...။

No comments:


View My Stats