ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

10/15/10

ခန္႔စည္သူကိစၥ ရဲေထာက္လွမ္းေရးပါမေနရ

Western Australia ရဲ ႔စုံေထာက္တစ္ဦးျဖစ္သူ Mr Glenn Lammonby (Detective Snr Constable)က ခန္႔စည္သူကိစၥကုိ အေၾကာင္းၾကားပါတယ္။ ခန္႔စည္သူမလာေတာ့ပါဘူး။ သူမလာခ်င္တာျဖစ္တယ္လုိ႔အေၾကာင္းျပန္ပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ဆႏၵျပပြဲ မလုပ္ျဖစ္ဘူးလို႔ သူ႔ကုိေျပာလိုက္ပါၿပီ...အားလုံးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

No comments:


View My Stats