ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

11/4/10

မေလးရွားက ျမန္မာေတြလည္း ေရြးေကာက္ပြဲကို လက္မခံ

ယေန႕ (၄. ၁၁. ၂၀၁၀ ) မနက္ ၁၀ နာရီ မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ ျမန္မာသံ႐ံုးေရွ႕တြင္ ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ေန႕တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအားဆန္႕က်င္ကန္႕ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ လူ႕ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (မေလးရွားဌာနခြဲ) ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္-လူငယ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ-မေလးရွား)၊ Burma Campaign Malaysia ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားေနၾကေသာသူမ်ား ပူးေပါင္း၍ မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားမႈအင္အားစုအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခငး္ျဖစ္သည္။

http://www.mgpala.com/

No comments:


View My Stats