ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

3/2/11

အုိ ..လူႀကီးတုိ႔ ထ,ခ်ေလာ့....

က်ေနာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံျခားေရာက္တဲ့ လူေတြဒီအလုပ္ပဲ လုပ္ႏုိင္လုိ႔ ဒီလုိပဲလုပ္ပါရေစ..။

လစ္ဗ်ားၿပီးေတာ့၊ ယီမင္လာပါၿပီ။ ဗမာျပည္ရဲ  ့လူထုေတြကေကာ...။ ဘာလုပ္ၾကမွာလဲတဲ့။ ဒီေနရာမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ဗမာျပည္သူေတြ အထူးသျဖင့္လူငယ္ေတြ၊ ႏုိင္ငံျခားမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကလုိ႔ လစ္ဗ်ားလုိ႔မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။

ဒါဆုိရင္ ဘယ္သူေတြလုပ္ၾကမွာလဲ။ က်န္တဲ့လူႀကီးေတြ ခ်,ရမဲ့တာ၀န္ေပါ့ဗ်ာ။ လူငယ္ေတြက ျပည္ပမွာေငြရွာၿပီးပို႔ေပးေနရတာက တကယ့္မဟာတာ၀န္ႀကီးပဲ။ ဒါကိုလူႀကီးေတြက ေအးေအးေဆးေဆးနဲ႔ ႏွလုံးနဲ႔ခ်ဲထုိးဖုိ႔ေလာက္ပဲ လုပ္မယ္ဆုိရင္ လူႀကီးေတြ တရားပါ့မလားဗ်ာ။

၂၀၁၁-ေရာက္လူႀကီးေတြဟာ လူငယ္ေတြေလာက္ ဒုကၡမျဖစ္ပါဘူး။

No comments:


View My Stats