ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

3/2/11

“ဇြဲ, ၏ အားမာန္” (အေမ့သား-ဒိန္းမတ္) ကဗ်ာ

ဘဝၿပဲၿပဲထဲ

ေခၽြးရႊဲကာ ရုန္းကန္..

ဒူးမေထာက္ ဦးမၫႊတ္

ေလာကဓံၾကံ့ၾက့့ံခံ ဇြဲနဲ႔

အားခဲ ထားၿမဲ...။

ၾကမၼာဆိုး

ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕ထိုးႏွက္

ကႏၱာရပန္းတိုင္ဆီ

ရဲရဲေတာက္ေျခကိုလွမ္း

ယံုၾကည္ခ်က္ ေခါင္းေပၚရြက္

ခံယူခ်က္ အားမာန္ဟုန္ဝင့္ကာျဖင့္

ေရွ႕ဆက္မယ့္ခရီးကို

ေနာက္မတြန္႔ ေၾကာက္ရြံ႕သူမဟုတ္လို႔...

ေရွ႕ဆက္ကာၿမဲ...။

ရိခဲ့တဲ့ ေလာကဓံ

ဆင္ရိုင္းႏွယ္ၾကမၼာဆိုးကို

ျပံဳးခ်ဳိေသာမ်က္ႏွာထားနဲ႔

ရဲရဲေတာက္ ေက်ာ္ကာျဖတ္ခဲ့ၿပီမို႔...

“ဇြဲ” ဆုကိုရခဲ့ေပါ့...။

ဇြဲ၏ အားမာန္ဟုန္ျဖင့္

လိုခ်င္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေတာင့္တခဲ့ လူ႔အခြင့္ေရး

ဖန္ဆင္းကာေပးမယ့္သူ

ဇြဲရွိသူမွတပါး အျခားမရွိပါတကား...။

အေမ့သား(ဒိန္းမတ္)

No comments:


View My Stats