ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

4/26/11

"လမ္းေပ်ာက္"


ေျခတို လူပန္း
လူအို လမ္းေပ်ာက္
အေမာ ေဖာက္ေတာ့
သစ္ရိပ္ ပင္ရင္း
ျမက္ခင္း ျပင္၀ယ္
ေမွးအိပ္ ေပ်ာ္ရင္း
အိမ္မက္ ထဲက
အေမ့အိမ္ဆီ ျပန္ခဲ့တယ္။

ကုိေက်ာ္၀င္း (အယ္ဒီတာ လမ္းသစ္ဂ်ာနယ္) မေလးရွား

No comments:


View My Stats