ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

4/27/11

ကိုေအာင္မ်ဳိးမင္းရဲ ့တုန္ ့ျပန္ခ်က္

ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္အေတာအတြင္းမွာ ဟုိေလးတေက်ာ္ေက်ာ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကိုေအာင္မ်ဳိးမင္းကုိ ဖုန္းဆက္ၿပီး ဟုတ္မဟုတ္၊ သူ ့ရဲ  ့တုန္႔ျပန္ခ်က္ကို ေမးခဲ့တယ္။ သူ ့အေနနဲ႔ သတင္းမွားေနေၾကာင္း၊ ဘာမွတုန္႔ျပန္စရာမလုိေၾကာင္းေျပာပါတယ္။ အရက္ေသာက္ေနစဥ္အတြင္း အိႏၵိယရဲေတြက ဆူညံလုိ႔ဆုိၿပီး ဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္း။ လူျမင္ကြင္းတြင္ ဟိုဟာလုပ္တာ မဟုတ္ေၾကာင္း။ ဟုိဟာလုပ္ဖုိ႔လည္း မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း။ လူေတြအမ်ားႀကီးနဲ႔ အလုပ္မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း...တုန္႔ျပန္ခဲ့သည္။ သတင္းေတြကုိ ခ်ဲ  ့ကားထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

No comments:


View My Stats