ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

5/7/11

မ်က္ႏွာကြဲသြားေအာင္ထုိးခ်င္ေနတယ္

က်ေနာ္ လူတစ္ေယာက္ကို အရမ္းထုိးခ်င္ေနတယ္။ စိတ္က ဘယ္လုိျဖစ္လဲမသိဘူး။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ အဲဒိလူ႔ရဲ  ့ မ်က္ႏွာကို ကြဲသြားေအာင္ထုိးခ်င္ေနတယ္ဗ်ာ။

No comments:


View My Stats