ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

5/10/11

ဆုိင္းႀကိဳက္တဲ့ေမာင္...အရက္မႈးၿပီးေတာ့မွ ၾကည့္ပါ။ တကယ္ ျမဴးတာကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ ကိုႀကီးေက်ာ္လည္း ေပ်ာ္သပ။

No comments:


View My Stats