ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

5/11/11

စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္း တစ္ၾကပ္ႀကီးကုိတုိးႏုိင္ႏွင့္ေတြ ့ဆုံေမးျမန္းျခင္းဘုန္းေက်ာ္။ ။ ဘယ္တုန္းက ေထာက္လွမ္းေရးစျဖစ္တာလဲ။

ကုိတုိးႏုိင္။ ။ ၁၉၉၈ -

ဘုန္းေက်ာ္။ ။ ေထာက္လွမ္းေရး စ-ျဖစ္ပုံကုိ ေျပာျပပါလား။

ကိုတုိးႏုိင္။ ။ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းတစ္ခုမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သူျဖစ္ၿပီး.. ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ ့၀င္အျဖစ္ စမ္းသပ္တာ၀န္ေပးအပ္ရန္အတြက္ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္မွာ တြဲဖက္ေျပာင္းေရႊ ့အမိန္ ့ျဖင့္ (၆) လ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါ့မယ္...။

(၆) လတာ ကာလအတြင္း ေထာက္လွမ္းေရး တစ္ဦးျဖစ္ရန္အတြက္ ေနာက္ေၾကာင္းစံုစမ္းစစ္ေဆးပါတယ္...။

တပ္တြင္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္မွဳကို တပ္မွဴးႏွင့္တပ္ဖြဲ ့မွဳးမ်ားက ဘုတ္အဖြဲ ့ျဖင့္ အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးပါတယ္။ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္မွဴးက ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ေထာက္လွမ္းေရးရံုးခ်ဳပ္ကို ေထာက္လွမ္းတပ္ဖြဲ ့၀င္တစ္ဦးခန္ ့အပ္ရန္အတြက္ အစီရင္ခံစာကိုတင္ျပပါတယ္။ အစီရင္ခံစာမွာေတာ့-

၁။ စစ္သည္၏ ကိုယ္ေရး ရာဇ၀င္ကင္းရွင္းေၾကာင္းပါရပ့ါမယ္။

၂။ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း။

၃။ ျပစ္မွဳကင္းရွင္းေၾကာင္း။

၄။ ပါတီႏိုင္ေရးကင္းရွင္းေၾကာင္း။

၅။ ဆန္ ့က်င္ဘက္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား။ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ပါတ္သက္မွဳမရွိေၾကာင္း ။

၆။ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ရွင္းလင္းေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ကင္ရွင္းပါမွ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ ့၀င္အျဖစ္ ခန္ ့ အပ္ပါတယ္။

ဘုန္းေက်ာ္။ ။ ၿပီးေတာ့ေကာ အကုိ။

ကုိတုိးႏုိင္။ ။ ၿပီးေတာ့ .... တြဲဖက္ကေန ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ ့၀င္အျဖစ္ ေျပာင္းမိန္ ့ထုတ္ပါတယ္..။

တပ္ဖြဲ ့၀င္ျဖစ္ၿပီဆိုတာနဲ ့....

၁။ တိုက္ပြဲေထာက္လွမ္းေရးသင္တန္းတက္ရပါတယ္။

၂။ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးသင္တန္း (၃) လ။

၃။ ေနာက္ေယာင္ခံသင္တန္း (တစ္လခြဲ )

၄။ ဓါတ္ပံုသင္တန္း

၅။ တန္ျပန္ အထူးသင္တန္း

၆။ စစ္ေၾကာေရး သင္တန္း

ဘုန္းေက်ာ္။ ။ ေထာက္လွမ္းေရး တစ္ေယာက္ျဖစ္လာေတာ့ ဘာေတြလုပ္ရလဲ၊ ဘယ္မွာ လုပ္ရလဲ အကုိ? ၿပီးေတာ့ ..ဘာ တာ၀န္နဲ႔လဲ။

ကိုတုိးႏုိင္။ ။ အင္း ... တပ္ဆြယ္ေတြကိုလႊတ္တယ္။ ဥပမာ-- မြန္ျပည္နယ္ဆိုပါဆို ့တပ္ရင္းက ေမာ္လၿမိဳင္မွာရွိမယ္။

ဘုန္းေက်ာ္။ ။ ဟုတ္

ကုိတုိးႏုိင္။ ။ မြန္ျပည္နယ္မွာ ၿမိဳ ့နယ္ေတြရွိမယ္။ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး။ မုဒုံ၊ ေရး၊ သံျဖဴဇရပ္၊ က်ိဳက္ခမီ၊
စသည့္ျဖင့္... အဲဒီၿမိဳ ့ေတြကို တပ္ဆြယ္မွဴးအျဖစ္ ၆ - ဦးထက္မနည္း၊ ေစလႊတ္ပါတယ္။

ဘုန္းေက်ာ္။ ။ အကုိ က ဘာလုပ္ရလဲ။ ဘယ္သူေတြ၊ ဘယ္အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ေထာက္လွမ္းရတာလဲ။

ကုိတုိးႏုိင္။ ။ အကိုယ္တို ့ကေတာ့ ရံုးမွာေနရတယ္။

ဘုန္းေက်ာ္။ ။ ၿပီးေတာ့ ဘယ္သူ ႔ကုိ သတင္းပုိ႔ရတာလဲ။

ကုိတုိးႏုိင္။ ။ ၿမိဳ ့နယ္ေတြမွာလည္း ရပ္ကြက္အလိုက္ တာ၀န္ျပန္ခြဲတယ္။ အဓိကေတာ့ ေသာင္းက်န္းသူသတင္း၊ ႏိုင္ငံေရး လွဳပ္ရွားမွာ၊ စံုစမ္းၾကရတာကေတာ့ အကုန္လံုးပါပဲ၊ စီးပြားေရး လူမွဳေရး ႏိုင္ငံေရး ေသာင္းက်န္းသူသတင္း။

ကုိတုိးႏုိင္။ ။ ခံရတာကိုေျပာရမယ္ဆိုလ်င္ေတာ့၊ ၂၀၀၄-ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၈-ရက္ေန ့မွာ ရွစ္မိုင္မွာရွိတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးရုံးခ်ဳပ္ကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကေနၿပီးေတာ့ ၀ိုင္း၀န္းၿပီး ပိတ္ဆို ့ဖမ္းခဲ့ပါတယ္။ ၁၉- ရက္ မနက္မွာေတာ့ နယ္တပ္ေတြမွာရွိတဲ ့ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္း/တပ္မေတြက ၀ိုင္းၿပီးပိတ္ဆို ့ဖမ္းခဲ့တယ္။ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္အတြင္းမွာပဲ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထားခဲ့တယ္။ ေထာက္လွမ္းေရးစစ္သည္ေတြကို ေဟာခန္းမထဲမွာထည့္ၿပီးေတာ့ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ ့စစ္သားေတြက ေစာင့္ၾကပ္ပါတယ္။ ေထာက္လွမ္းစစ္သည္ေနအိမ္မွာရွိတဲ့ ပစၥည္းေတြ အကုန္လံုးကို သိမ္းဆည္းခဲ့ပါတယ္။
ေနာက္ျပီး ေတာ့ ေက်ာင္းတက္ေနသည့္ ကေလးေတြကို ေက်ာင္းကေနထုတ္ပစ္ခဲ့ပါတယ္။

ေထာက္လွမ္းေရး စစ္သည္ က်ေနာ္တို ့တပ္အေနျဖင့္ ၁၀-ဦးကို ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးၿပီး အမိန့္မနာခံမွဳ လာဘ္စားမွဳ စစ္စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မွဳ၊ တပ္မေတာ္ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္မွဳ ဥပေဒမ်ားျဖင့္၊ အေရးယူၿပီး ေထာက္ဒဏ္ (၇)ႏွစ္ က်ခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္တို ့ကိုေတာ့ ၀န္ခံ ကတိ ျဖင့္၊ ေနရပ္ကိုျပန္ပို ့ပါတယ္။ ၀န္ခံကတိ ဆိုတာကေတာ့ အခ်ိန္မေရြး ဖမ္းဆီးအေရးယူၿပီး ျပစ္ဒဏ္ခ်မယ္ဆိုတဲ့သေဘာပါပဲ။

ေနရပ္ျပန္ေရာက္ ေတာ့ စစစ သံုးလံုး ရဲ သတင္းတပ္ဖြဲ ့၊ နယ္ေျမရဲေတြက ေခၚယူစစ္ေဆးျခင္းကို ခဏခဏခံ ရပါတယ္။ ရဲစခန္းကေခၚလိုက္ ရဲသတင္းတပ္ဖြဲ ့ကေခၚလုိက္၊ စသံုးလံုး ေခၚလိုက္၊ စစ္တပ္ကေခၚလိုက္နဲ ့့ အစစ္ေဆးခံရတယ္။

ဘုန္းေက်ာ္။ ။ သူတုိ႔ ထု ေသးလား။

ကိုတုိးႏုိင္။ ။ ေနာက္ေတာ့ ၂၀၀၅-ခုႏွစ္ ၂-လပိုင္းေလာက္မွာ ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္းေတြကို ျပန္လည္ၿပီး လိုက္လံဖမ္းဆီးတာကို သိရေတာ့ ထြက္ေျပးလာပါတယ္။ ရိုက္တယ္ထုတယ္။ ေရမတိုက္ဘူး။ အစာ အငတ္ထားတယ္။ တရာခံစစ္သလို အစစ္ျပန္ခံရတယ္။

ဘုန္းေက်ာ္။ ။ အကိုတုိ႔ေထာက္လွမ္းေရးကဆုိးတာကိုး။ ထုမွာေပါ့။

ကိုတုိးႏုိင္။ ။ ဒါကလည္း လူတိုင္းမဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို ့ဆို သူမ်ားအေပၚကို ေကာင္းခဲ့တာပါပဲ။ ဘိန္း မိလို ့လည္း လြတ္ေအာင္ကူညီဖူးတယ္။ NLD နဲ ့ပါတ္သက္လို ့လည္း ေထာင္မက်ေအာင္ ကယ္ခဲ့ဘူးတယ္။
ၿမိတ္မွာေနတုန္းက ေခါတရည ဆိုတာရွိပါတယ္။ အဓိကေတာ့ ဆန္ ့က်င္ဘက္စာေစာင္ေတြ ကပ္တယ္ဆိုပါေတာ့။ ဒါကို သူ ့လက္၀ယ္မွာမိခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးသည့္ မိတ္ေဆြရဲ ့တူျဖစ္ေနေတာ့ ပိုင္ရွင္မယ့္ လုပ္ေပးခဲ့တယ္ဆိုပါေတာ့။

ဘုန္းေက်ာ္။ ။ ဦးခင္ညြန္႔က လူေကာင္းလား။

ကိုတုိးႏုိင္။ ။ ေကာင္းပါတယ္။

ဘုန္းေက်ာ္။ ။ ဘာေတြေကာင္းလဲ။

ကုိတုိးႏုိင္။ ။ အင္း ... ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ပါတ္သက္လို ့ အဓိကလုပ္ေဆာင္သြားတာက ဒုညြန္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္၀င္း။ ဦးသန္းေရႊ၏ ေမြးစားသားပါ။ တရာခံအစစ္က ေက်ာ္၀င္းပါပဲ။

ဘုန္းေက်ာ္။ ။ ဟုတ္လုိ႔လား။

ကုိတုိးႏုိင္။ ။ နယ္စပ္ကိစၥေတြမွာ အဓိကျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုး ေထာက္လွမ္းအဖြဲ ့ နစက ဆိုတဲ့ နယ္စပ္ေဒသစစ္ေဆးေရးကြပ္ကဲမွဳ စစ္ေဆးေရးဌာနခ်ဳပ္ ဖြင့္ၿပီးတာနဲ ့ ဆက္တိုက္ဆိုသလို ျဖစ္လာေတာ့တာပါ။ ဦးခင္ညြန္ ့ကေတာ့ သဲထဲေရသြန္ျဖစ္ရတယ္ဆိုပါေတာ့။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ လာဘ္စားမွဳနဲ ့ စြပ္စြဲၿပီး အမိန္ ့မနာခံမွဳ စစ္စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မွဳစသည္ျဖင့္ ေထာက္လွမ္းေရးတစ္ခုလံုးကို အျမစ္ပါ မက်န္ဖ်က္ဆီး ေထာင္ခ်လိုက္တာပါပဲ။

ဘုန္းေက်ာ္။ ။ အဲ..တုန္းက အရမ္းခုိးသလုိျဖစ္တာကိုး။

ကိုတုိးႏုိင္။ ။ တိုင္းမွဴး၊ တပ္မမွဴး ၀န္းႀကီးဌာနအသိးသီးမွာ ရွိတဲ့ အေၾကာင္းကို ေထာက္လွမ္းေရးက တန္ျပန္လိုက္ေတာ့ အကုန္လံုးေပၚကုန္မယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ ဦးခင္ညြန္ ့ကို အျပတ္သတ္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းလိုက္တာပါပဲ။

ဘုန္းေက်ာ္။ ။ ၿပီးေတာ့ အကိုတုိ႔က အရမ္းခ်မ္းသာၿပီး က်န္တဲ့ရဲေဘာ္ေတြ ငတ္ေနၾကၿပီ...ဒီလုိျဖစ္ေနတာကုိ ရဲေဘာ္ေတြ မေက်နပ္ၾကဘူး။ ဒါၾကေတာ့ ဘယ္လုိေျပာမလဲ။


ကိုတုိးႏုိင္။ ။ ဒါကလည္း လုပ္ရတဲ့လုပ္ငန္းေတြက အက်ိဳးဆက္ေတြပါ။
တစ္ခ်ိဳ ့ကေတာ့ ထင္တာေပ့ါ။ ေထာက္လွမ္းေရးတစ္ဦးက ၿမိဳ ့ျပ လူထုနဲ ့ဆက္ဆံရတယ္။
ဆက္ဆံရတဲ့အေပၚမွာ သတင္းရယူမွဳလုိအပ္တယ္။ အဲ့ေတာ့ စီးပြားသမားေတြကလည္း အေပးအယူ အက်ိဳးဆက္နဲ ့အလုပ္လုပ္တယ္။ သတင္းလည္းရတယ္။ စီးပြားအတြက္လည္း ရတယ္ဆိုေတာ့
စီးပြားသမားကလည္း ေထာက္လွမ္းေရးကိုေပါင္းၿပီးေပ့ါ။ ေပါင္းၿပီဆိုမွာေတာ့ စီးပြားသမားေတြ အထုပ္နဲ ့ လာၿပီဆိုပါေတာ့။

ဘုန္းေက်ာ္။ ။ ဆုိလုိတာက အကုိက ဒီလုိနည္းလမ္းနဲ႔ ေငြရတာေပါ့။

ကိုတုိးႏုိင္။ ။ ဒါကလည္း ငယ္သားဆိုတာ ငယ္သားအဆင့္ပါပဲ။

ဘုန္းေက်ာ္။ ။ အထက္လူႀကီးက်ေတာ့ေကာ။

ကုိတုိးႏုိင္။ ။ ႀကီးေလ ရေလေပါ့။

ကိုတုိးႏုိင္။ ။ ဘယ္ေနရာမဆိုလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိၿပီဆို အေပးကမ္းနဲ ့ခ်ည္းကပ္ၾကတာ သေဘာတရားပဲမဟုတ္လား။
ဘုန္းေက်ာ္။ ။ ဟုတ္တယ္။

ဘုန္းေက်ာ္။ ။ အခု အေမရိကမွာ ရွိတဲ့ ဦးေအာင္လင္းထြတ္ၾကေတာ့ေကာ။ သူက ဦးခင္ညြန္႔လူလား။

ကိုတုိးႏုိင္။ ။ ဟုတ္ပါတယ္။ စစ္သံမွဴးတိုင္းက ေထာက္လွမ္းေရး တန္ျပန္အထူး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကိုသာ ေစလြတ္ပါတယ္။

ဘုန္းေက်ာ္။ ။ အကိုတုိ႔ ရဲေဘာ္ေတြကုိ သူတုိ႔ ျပန္ မကူညီဘူးလား။

ကိုတုိးႏုိင္။ ။ သူေတာင္မွ အေစာင့္အၾကပ္မ်ားနဲ ့ ရွိေနတယ္လို ့ၾကားရတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းမွ ေခ်ာင္လာတယ္လို ့ေျပာသံၾကားတယ္။ အဆက္အသြယ္ေတာ့ မရပါဘူး။ ဦးေအာင္လင္းထြတ္က ႏိုင္ငံေရးခိုလံုခြင့္ေတာင္းၿပီးေနေနတာပါ။ သံသရရွိရင္ သူလည္း အသက္ရွည္မွာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။

ဘုန္းေက်ာ္။ ။ ေနပါအုံး...အကုိတုိ႔အခ်င္းခ်င္း အဆက္အသြယ္မရဘူးလား။


ကိုတုိးႏုိင္။ ။ မရပါဘူး ...

ဘုန္းေက်ာ္။ ။ အရင္တုန္းက အကိုတုိ႔ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းတာ ဟုတ္လား။


ကိုတုိးႏုိင္။ ။ အကိုတို ့ကေတာ့ မလုပ္ခဲ့ပါဘူး။ ဘာျပဳလို ့လည္း ဆိုေတာ့ အကိုတို ့က ရံုးမွာထိုင္ရတာမ်ားပါတယ္။

ကိုတုိးႏုိင္။ ။ ရပ္ကြက္ေတြ ရြာေတြ နယ္ေတြမွာေတာ့ တစ္ခ်ိဳ ့ေတာ့ ကန္မယ္ ထိုးမယ္ႀကိတ္မယ္ေပ့ါ။ ရွိပါတယ္။ ဒါကလည္း ေထာက္လွမ္းေရးဆိုတဲ ့အရွိန္၀ါေၾကာင့္ လုပ္ၾကတာပါ။ သာမန္သာဆို ဘယ္သူျပဳရဲမလဲေပ့ါ။

ဘုန္းေက်ာ္။ ။ တခ်ဳိ ့စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ပက္သက္တဲ့ အမႈ ့ေတြၾကေတာ့ ဘယ္လုိစုံစမ္းလဲ။
သိေသေလာက္ေပါ့။

ကုိတုိးႏုိင္။ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးရဲ ့ ကိုယ္ေရးအခ်က္လက္ ေထာက္လွမ္းေရး (၇)ပံုစံကို ျဖည့္စြတ္ပါတယ္။
အဲ့မွာ မေကာင္းတာ ေကာင္းတာကို အကုန္သိရပါတယ္။

ဘုန္းေက်ာ္။ ။ မွတ္မိသေလာက္ အကိုေျပာဗ်ာ။

ကိုတုိးႏုိင္။ ။ မေကာင္းတာဆိုတာကေတာ့...ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မျဖစ္ခင္ က တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ ့မွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ... ငါးခိုးေလွ ဖမ္းမိၿပီး ေငြေတာင္းပစၥည္းသိမ္းပါတယ္။ ပိုင္ရွင္မေက်နပ္လို ့ တိုင္းမွဴးကိုတုိင္ .. တိုင္းမွဴးက စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဖြဲ ့ .. ၿပီးေတာ့ .. အေရးယူအျပစ္ေပးတယ္။ အေရးယူတာကို သက္ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းရုံး ေဘာက္ေထာ္ကို ပို ့ရတယ္။ အဲ့မွာ တပ္စာေရးမ်ားနဲ ့ေပါင္းၿပီး ျပစ္မွဳအစီရင္ခံစာေဖ်ာက္ေပ့ါ။ မွတ္တမ္းမွာေတာ့မပါဘူး။ ဗိုလ္ႀကီးဘ၀က တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ တပ္မွာေတာ့ က်န္ေနေတာ့ ဘူးေပၚသလိုေပၚေပ့ါ။

ဘုန္းေက်ာ္။ ။ ဟာ...


ကုိတုိးႏုိင္။ ။ ဒါေပမယ့္ အရာရွိအခ်င္းခ်င္းၾကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ ကိုၾကည့္ပါတယ္။ အကိုႀကီး ညီေလးနဲ ့ ဆင့္ကဲ ဆင့္ကဲ လုပ္ေဆာင္သြားတယ္ စစ္တကၠသိုလ္ဗိုလ္ဆိုရင္ေတာ့ ပိုဆိုးတာေပ့ါ။ ေရွ ့ေနာက္ ေတာ္ေတာ္ကို ထိန္းပါတယ္။ ေတာ္ရံုျပစ္မွဳဆို ေပ်ာက္ကြယ္သြားတယ္။
အဲ ကိုေရႊေဘာ္ေဘာ္ျဖစ္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ ေသဖို ့သာျပင္ေပေတာ့ေပါ့။

ဘုန္းေက်ာ္။ ။ ဟား....ထင္သားပဲ။

ကိုတုိးႏုိင္။ ။ ဥပမာတစ္ခု ေပ့ါ ... ကိုယ့္ညီလည္း ၾကားမိမွာပါ ..တာခ်ီလိတ္မွာ ထိုင္းရဟတ္ယာဥ္ကုိ လက္နက္ၾကီးနဲ ့ျပစ္တဲကိစၥေပ့ါ...ေရွ ့တန္းစစ္ဆင္ေရးမွာ ဘယ္ရဲေဘာ္ကေန အထက္အရာရွိအမိန္ ့မရပဲ ပစ္လို ့ရမလဲ ပစ္မိန္ ့ေပးတာက ဗ်ဴဟာမွဴး ... ခံရေတာ့ ရဲေဘာ္ နဲ ့ဗိုလ္ႀကီးတစ္ဦး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္မယ္ဆိုလွ်င္ ဗ်ဴဟာမွဴးက အနည္းဆံုး စစ္သက္ေလ်ာ့ခံရမယ္ ဒါမွမဟုတ္ အရပ္ဘက္ကိုေျပာင္းရမယ္ ဒါမွမဟုတ္ အလုပ္ျပဳတ္ေထာင္က်ရမယ္ေလ အဲ့ေတာ့ ဗ်ဴဟာမွဴးဘာျဖစ္လဲ ေနရာေျပာင္းလိုက္တာပဲရွိမွာေပ့ါ။ လက္ေအာက္ငယ္သားေတြပဲ ခံရတယ္။ ေထာင္က်တယ္။ ဘ၀ဆံုးရွဳံးတယ္။
စစ္ဗိုလ္မွဴးႀကီးေတြ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြပဲ ေကာင္းစားတယ္။ ရဲေဘာ္ဆိုတာကေတာ့ ဘယ္ေနရာ ဘယ္တပ္ၾကည့္ၾကည့္ အူမေတာင့္ရံုနဲ ့ အူစုိရံု သာရွိပါတယ္။ အခုလည္းၾကည့္ေလ ... စစ္သားေတြကို ယူအန္ကေန ဟိုးလုပ္ထားတယ္... ေျပးလာခ်င္တဲ့ စစ္သားေတြက ဒူးနဲ ့ေဒးပါပဲ။ ၂၀၀၉ - ေနာက္ပိုင္း ယူအန္ကို ထိုင္းအစိုးရက စစ္သားမ်ားနဲ ့ပက္သတ္လို ့ ဟန့္တားခ်က္ရွိတယ္။

ဘုန္းေက်ာ္။ ။ အကုိ ခုနကေျပာတဲ့...ဒုညႊန္ခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္၀င္းေလ။ သူက ေရၾကည္အုိင္မွာေနေသးတယ္မွတ္လား။

ကိုတုိးႏုိင္။ ။ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒုတိယျပစ္ဒဏ္အမ်ားဆံုးေပးရမွာက ဦးေက်ာ္၀င္း ပါ။ ကြင္းလံုးကၽြတ္လြတ္သြားတယ္ေလ။

ကိုတုိးႏုိင္။ ။ ဦးေက်ာ္၀င္းက ဦးေရႊးမန္းတို ့မ်က္နာေပါက္ပါပဲ။
ဦးေက်ာ္၀င္းကေတာ့ ၀တယ္

ဘုန္းေက်ာ္။ ။ ကုိတုိးႏုိင္တုိ႔ ရဲေဘာ္ေတြ အေတာ္မ်ားလား။ ေထာက္လွမ္းေရးျပဳတ္တဲ့ခ်ိန္မွာ။

ကိုတုိးႏုိင္။ ။ မ်ားပါတယ္။ ၁၀၀ ေက်ာ္ေပ့ါ။ ၇-ဦးေထာင္က်တယ္။

ဘုန္းေက်ာ္။ ။ သူတုိ႔ကုိေကာ ဘယ္သူေတြကယ္မလဲ။


ကုိတုိးႏုိင္။ ။ ဘယ္သူမွမကယ္ပါဘူး။ ျပစ္ဒဏ္ အတိုင္း က်ခံၾကရတယ္။ ကယ္မယ့္သူမရွိဘူး။ တပ္မွဴးေတြေထာင္က်မယ့္ကိစၥမွာ ရဲေဘာ္ေတြကို အစားထိုးလိုက္တဲ့သေဘာလုပ္သြားတာပါ။
အဲ့ဒါေျပာတာေပ့ါ ... ေထာက္လွမ္းေရးသမားခ်င္းအတူတူ အမည္ခံတယ္။ အရာရွိေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုၾကေတာ့ လြတ္တယ္တဲ့ ။ ဒု-ညႊန္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္၀င္းေတာင္ ကြင္းလံုးကၽြတ္ လြတ္တယ္ဆိုမွေတာ့ေလ။ အခ်င္းခ်င္းအေပၚေတာင္ ဦးသန္းေရႊက ဂုတ္ေသြးစုတ္ခဲ့ၿပီပဲ။ ျပည္သူေတြဆိုတာေတာ့ မေျပာနဲ ့ေတာ့ေပ့ါ။

ဘုန္းေက်ာ္။ အကို တပ္မေတာ္သားေတြကုိ ဘာေျပာအုံးမလဲ။

ကုိတုိးႏုိင္။ ။ ဘ၀ တူေတြမို ့ အထက္ကအမိန္ ့ဆိုၿပီး အသက္မေသရုံ ေကၽြးထားတဲ ့ ထမင္းက စစ္တပ္ေကၽြးတာမဟုတ္ေၾကာင္းနဲ ့ ျပည္သူကေကၽြးသည့္ ထမင္းကို ေက်းဇူးမကန္းပဲ အခ်ိန္ အျမင္မွန္ျဖင့္ အမွန္တရားကို အမွန္တိုင္းရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ေျပာခြင့္ရဖို ့ အခ်ိန္တန္ၿပီလို ့ ေျပာေပးပါ။

ဘုန္းေက်ာ္။ ။ ကိုတုိးႏုိင္ရဲ ့ စစ္၀တ္စစ္စားနဲ႔ ပုံရွိလား။

ကုိတုိးႏုိင္။ ။ မပါလာဘူးကိုယ့္ညီေရ...။ ေျပးလာဆိုေတာ့ ကိုယ္လြတ္ရုန္းခဲ့ရတာပါ။

၄င္းမိသားစုႏွင့္အတူ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္း တပ္ၾကပ္ႀကီး ကိုတုိးႏုိင္သည္ ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခုတြင္ ၂၀၀၄-ခုႏွစ္မွ စတင္၍ခုိလႈံေနပါသည္။

3 comments:

Anonymous said...

ရွင္းပစ္။ အဲဒီေကာင္ေတြကို။ အခုမွ မ်က္ရည္ခံ လာထိုးမေနနဲ႔။ သူတုိ႔အလွည့္တုန္းကလည္း မိသားစုေတြ ဘဝေတြ ပ်က္ခဲ့ရတာ။ ႏို႔ဖိုးကမ့္မွာပဲ။ ကရင္က မရွင္းရင္၊ ၾကံဳသလိုသာ ရွင္းၾက။ ေခြးမသားေတြ။

com said...

ကိုဘုန္းေက်ာ္ေရ ကိုတိုးႏိုင္နဲ႔ ဆံုရင္ ေမးေပးပါ။ ထိုင္းရဟတ္ယာဥ္ကို ပစ္လို႔ ေထာင္က်ေနတဲ့ ဗိုလ္ႀကီးနဲ႔ ရဲေဘာ္ ဘယ္သူေတြလဲ ဆိုတာရယ္၊ ဘယ္မွာ က်ေနသလဲ ဆိုတာရယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ကူညီခ်င္ပါတယ္။

---- said...

၃ ႏွစ္ေက်ာ္ျပီဆိုေတာ့ မမွတ္မိေတာ့ဘူး ... ေခတ္ျပိဳင္မွ ေတာ့ေဖၚျပပါတယ္... စံုစမ္းေပးမယ္ေနာ္ ... သိရျပီဆိုရင္ ေမးလ္မွာပို ့ထားပါ့မယ္ ..ေက်းဇူးပါပဲ ...

Toe Naing


View My Stats