ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

10/22/11

ABSDF Killed Army Soilders

တိုက္ပြဲသတင္း (ေနာက္ဆက္တြဲ) ထုတ္ျပန္ျခင္း

ရက္စြဲ။ ။ ၂၂ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၁။

ယမန္ေန႔ည ၇ နာရီ ၃၀ တြင္ ရန္သူ လူနာပို႔ ႏွင့္ လူနာႀကဳိအဖြဲ႔မ်ားအား ကြိတာအူး ႏွင့္ ေသ့ေဘာဘိုးအၾကားတြင္ မိမိေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ႏွင့္ DKBA ပူးေပါင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားက တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာတြင္ ရန္သူ တပ္ရင္းအမွတ္ စိစစ္ဆဲ ၁၂ ဦး က်ဆံုးၿပီး၊ ဒဏ္ရာ ၇ ဦး ရရွိခဲ့သည္။

ည ၈ နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ ၎ လူနာပို႔ ယာဥ္တန္းအား ေသေဘာဘိုးအဝင္တြင္ မိုင္း၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ထပ္မံ ဆီးႀကိဳတိုက္ခိုက္ရာ၊ ရန္သူ တပ္ရင္းအမွတ္ စိစစ္ဆဲ၊ မႉး ဗက ၁ ဦး၊ အရာခံဗိုလ္ ၁ ဦး၊ တကက ၂ ဦး အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၁၃ ဦး က်ဆံုးၿပီး၊ ဒဏ္ရာ ၄ ဦး ရရွိခဲ့သည္။

မိမိဖက္မွ ထိခိုက္က်ဆံုးမရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

No comments:


View My Stats