ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

10/24/11

က်ေနာ္တုိ ့မႈ၀ါဒ

အဓိကလုပ္သင့္တာက အန္ဂ်ီအုိေငြနဲ ့ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေနတဲ့သူေတြရဲ ့ေပၚလစီအေနာက္ကုိ မလုိက္ဖုိ ့အေရးႀကီးတယ္။ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး( Participation) မလုပ္ဖုိ ့ဆုိလုိတာပါ။ ႏုိ ့မုိ ့ဆုိရင္ သူတုိ ့ကုိသူတုိ ့အထင္ေတြစြတ္ႀကီး၊ ၿပီးရင္ ေထာက္ခံတဲ့သူ လုပ္တဲ့သူေတြရွိတယ္ဆုိၿပီး ေငြေတြစြတ္ရ၊ စြတ္ၿပီးခုိး၊ လုိး၊ ၿပီးကုိမၿပီးေတာ့ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ အန္ဂ်ီအုိေငြနဲ ့ႏုိင္ငံေရးလုပ္တဲ့သူမွန္သမွ်အဖြဲ ့အစည္းမွန္သမွ် ေဘာပဲလုိ ့ေျပာသင့္ေနၿပီ။ ဒါေပမဲ့ခ်ြင္းခ်က္ေတာ့ တစ္ခုရွိတယ္။ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္ေနတဲ့အဖြဲ ့အစည္းေတြ လူပုဂၢဳိလ္ေတြေတာ့မပါေစနဲ ့။ အဓိက ႏုိင္ငံေရးေခါင္းစဥ္နဲ ့ ပရုိပုိဆယ္တင္ၿပီး လုပ္စားတဲ့အဖြဲ ့ေတြ လူေတြကုိပဲ လစ္လွ်ဴလ်ဴ ့ထားလုိက္ပါ။ ဒီလူေတြ ဘယ္သူေတြလဲဆုိတာ လူႀကီးမင္းတုိ ့အားလုံးသိပါတယ္။ ဒါက က်ေနာ္တို ့ကိုယ့္ထမင္းကိုယ္စားၿပီး ႏုိင္ငံေရးလုပ္တဲ့လူေတြရဲ ့တစ္ခုတည္းေသာ မေျပာင္းလဲသာမႈ၀ါဒပဲျဖစ္တယ္လို ့ေျပာခ်င္တယ္။

1 comment:

ခ်င္းမိုင္သား said...

င့ါလီး ဂံုးေက်ာ္ သိပ္မထူးဆန္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ မတင္နဲ႔ကြာ NGO နဲ႔ ေပါင္း ပရိုပိုဇယ္ေတာင္း ခိုးစား လိုးစားတဲ့ အေၾကာင္းက သတင္းမျဖစ္ဘူးကြ


View My Stats