ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

12/26/11

ကုိဇာဂနာ ဂတုံးႀကီးသုိ ့

yanlinshein@gmail.com


အထက္မွ သူငယ္ခ်င္းက ဒါကို ေၾကာ္ျငာဆုိလုိ ့ပုိ ့ပါတယ္။ ေအာက္ကလင့္ကုိ နိပ္ပါ။


http://vimeo.com/34208530


မွတ္ခ်က္။ ။ ကုိယ့္ထမင္းကုိယ္စားၿပီး ဂ်ီးေတာ္ႏြားေက်ာင္းေနရတယ္။

No comments:


View My Stats